Vízellátás-Csatornázás Szakmérnöki továbbképzési szak

Képzési cél:

A képzés célja a korábban, a mérnöki alapképzés keretében tanult anyag kiegészítése új, hangsúlyozottan a vízi közművekkel kapcsolatos ismeretekkel.

A tananyag kiemelten foglalkozik:

-a hagyományos és új technológiákkal és azok megvalósítását szolgáló műtárgyak, berendezések kialakításával, üzemeltetésével, valamint a kapcsolódó elméleti alapokkal;
- a korszerű üzemeltetés irányítástechnikai berendezésekkel és a fontosabb irányítási algoritmusokkal;
- a vízi közmű szakterületen a tervezői és szakértői munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozásával;
- az üzemeltetéshez szükséges műszaki-gazdasági és jogi ismeretekkel, ágazati és EU jogszabályokkal.

Jelentkezés feltétele:

A felvétel feltétele a következő szakok valamelyikén szerzett alapfokozat, vagy azzal egyenértékű főiskolai végzettség: földmérő és földrendező mérnöki alapképzési szak, mezőgazdasági és élelmiszer, ipari gépészmérnöki alapképzési szak, környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak, mérnök informatikus alapképzési szak, biomérnöki alapképzési szak, környezetmérnöki alapképzési szak, vegyészmérnöki alapképzési szak, építőmérnöki alapképzési szak, műszaki földtudományi alapképzési szak, gépészmérnöki alapképzési szak, energetikai mérnöki alapképzés szak, villamosmérnöki alapképzési szak, műszaki menedzser alapképzési szak, továbbá egyes kivételes esetekben a fentiek között fel nem sorolt mérnöki végzettség (pl. külföldön szerzett diploma, régi, vagy újonnan létesített szak) az intézményszükség szerinti különbözeti tárgyak előírása mellett engedélyezheti a felvételt.
A képzési idő: 4 szemeszter
A levelező tagozatos, kreditrendszerű képzési formában a konzultációk félévente háromszor
1 hetet vesznek igénybe. A képzést kb. 15-20 fő részvételével indítjuk. Az első félév tandíja 150.000.-Ft.
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.
 


A képzés helye:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem  Víztudományi Kar
Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet (VKI)
Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.

Információ:

NKE VTK Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet
Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.
Dr. Karches Tamás szakfelelős főiskolai docens
Telefon: (79) 523-900/169
E-mail: karches.tamas@uni-nke.hu