Víztudományi Kar jogelőd intézményei

A Víztudományi Kar jogelőd intézményei

1962 bajai Fel­ső­fo­kú Víz­gaz­dál­ko­dá­si Tech­ni­ku­m
1970  Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki Egye­tem, Víz­gaz­dál­ko­dá­si Fő­is­ko­lai Ka­ra
1979  Pécsi  Pol­lack Mi­hály Mű­sza­ki Fő­is­ko­la Víz­gaz­dál­ko­dá­si In­té­zet 
1994 PMMF Víz­gaz­dál­ko­dá­si Ta­go­za­ta­
 Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Víz­gaz­dál­ko­dá­si Ta­go­za­ta
1996  Eötvös József Főiskola, Műszaki Fakultás
2010 Eötvös József Főiskola, Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar
2013 Eötvös József Főiskola

Főiskolai szintű alapképzés (nappali és levelező)

1962-1990
Általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási szak
Vízellátás-csatornázás szak

1991-
Építőmérnöki szak
               - vízellátás-csatornázás szakirány
               - vízi- és környezetgazdálkodási informatika szakirány
               - vízi környezeti szakirány
               - vízrendezés-vízhasznosítás szakirány

1995-
Környezetmérnöki szak
            - vízellátás-csatornázás szakirány
            - vízrendezés-vízhasznosítás szakirány

2017. február 1. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar