Víztudományi Kar jogelőd intézményei

A Víztudományi Kar jogelőd intézményei

1962-1965 bajai Fel­ső­fo­kú Víz­gaz­dál­ko­dá­si Tech­ni­ku­m
1970-1978  Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki Egye­tem, Víz­gaz­dál­ko­dá­si Fő­is­ko­lai Ka­ra
1979-1994  Pécsi  Pol­lack Mi­hály Mű­sza­ki Fő­is­ko­la Víz­gaz­dál­ko­dá­si In­té­zet 
1994-1995  PMMF Víz­gaz­dál­ko­dá­si Ta­go­za­ta­
1995-1996  Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Víz­gaz­dál­ko­dá­si Ta­go­za­ta
1996-2010  Eötvös József Főiskola, Műszaki Fakultás
2010-2013  Eötvös József Főiskola, Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar
2013-2017  Eötvös József Főiskola
2017- jelenleg is Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar

Főiskolai szintű alapképzés (nappali és levelező)

1962-1990
Általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási szak
Vízellátás-csatornázás szak

1991-
Építőmérnöki szak
               - vízellátás-csatornázás szakirány
               - vízi- és környezetgazdálkodási informatika szakirány
               - vízi környezeti szakirány
               - vízrendezés-vízhasznosítás szakirány

1995-
Környezetmérnöki szak
            - vízellátás-csatornázás szakirány
            - vízrendezés-vízhasznosítás szakirány

2017. február 1. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar