NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Diákjóléti Bizottság

Diákjóléti Bizottság

A Diákjóléti Bizottság feladatkörébe tartoznak, a rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjak megítélése. Ezen ösztöndíjak pontozása és az összegek meghatározása után a Bizottság előterjeszti a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottságának, mellyel együtt véglegesítik a pontszámokat, és a meghatározott összegeket. A Diákjóléti Bizottság elnöke hetente egy órában hivatalos fogadóórát tart a HÖK irodában, hogy a hallgatók könnyebben kapcsolatba léphessenek vele. A Bizottságnak beleszólása, véleményezési joga van a Hallgatói Térítési- és Juttatási Szabályzat változásaiban. Ezeken kívül szoros kapcsolatot ápol a Víztudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának tagjaival, a többi Bizottsággal, az egyetemi kari hallgatói önkormányzatokkal, illetve az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal. Együttműködik, és kapcsolatot ápol a Gazdasági, illetve a Dékáni Hivatallal, emellett elérhetőségben van az oktatási rektorhelyettessel. A Diákjóléti Bizottság célja továbbá, hogy a hallgatói életet megkönnyebbítse, és a szociális ügyek könnyebbé tétele.

Tagok:

Nagy Zétény elnök
Szücs Andrea alelnök
Hagymási Szabina titkár
Márki Péter tag