Diákjóléti Bizottság

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Diákjóléti Bizottság

Bemutatkozás: A Diákjóléti Bizottság feladatkörébe tartoznak, a rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjak megítélése. Ezen ösztöndíjak pontozása és az összegek meghatározása után a Bizottság előterjeszti a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottságának, mellyel együtt véglegesítik a pontszámokat, és a meghatározott összegeket. A Diákjóléti Bizottság elnöke hetente egy órában hivatalos fogadóórát tart a HÖK irodában, hogy a hallgatók könnyebben kapcsolatba léphessenek vele. A Bizottságnak beleszólása, véleményezési joga van a Hallgatói Térítési- és Juttatási Szabályzat változásaiban. Ezeken kívül szoros kapcsolatot ápol a Víztudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának tagjaival, a többi Bizottsággal, az egyetemi kari Hallgatói Önkormányzatokkal, illetve az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal. Együttműködik, és kapcsolatot ápol a Gazdasági, illetve a Dékáni Hivatallal, emellett elérhetőségben van az Oktatási Rektorhelyettessel. A Diákjóléti Bizottság célja továbbá, hogy a hallgatói életet megkönnyebbítse, és a szociális ügyek könnyebbé tétele.

Diákjóléti Bizottság tagjai

 

 
Név Beosztás  
Drexler Csaba elnök  
Homoki-Nagy Simon helyettes  
Nyitrai Patrik titkár  
Szabó Péter tag  
Mészáros Dániel tag