Beiratkozási információk

Tisztelt Felvett Hallgató!

A Víztudományi Kar vezetésének nevében ezúton is gratulálok Önnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő sikeres felvételijéhez. A felvételi döntésről szóló határozatot, a Neptun-rendszer belépési adatairól és használatáról szóló tájékoztatót, valamint a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat postai úton juttattjuk el az e-felvételiben megadott értesítési címükre.

A beiratkozás időpontja:

Nappali tagozaton: 2020. szeptember 14. 09:00
Levelező tagozaton: az első konzultációs nap alkalmával, 2020. szeptember 14. 09:00-tól
MA képzésen: az első konzultáció alkalmával 2020. szeptember 14. 08:00-tól
Ár- és Belvízvédelmi szakirányú továbbképzésen: 2020. szeptember 14.
Vízrajzi szakmérnöki szakirányú továbbképzésen: 2020. szeptember 28.

A beiratkozás helyszíne:
Az alapszakok esetében: Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14. Oktatási Épület I. em. 120-as terem

A Nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterszak esetében: Ludovika Főépület 215. Perjés Géza terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Kérjük, az alábbi okmányokat feltétlenül hozza magával:

 • eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél és egy másolt példány,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) eredeti és egy másolt példány,
 • 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány (csak eredeti példányt fogadunk el),
 • személyi igazolvány,
 • a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ) igazoló hatósági bizonyítvány,
 • adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány,
 • bankszámlaszám (bank pontos megnevezése, bankszámlaszám),
 • 1 db igazolványkép,
 • támogatott hallgatók közszolgálati ösztöndíjszerződést 3 eredeti példányban / önköltséges hallgatók képzési szerződés 3 eredeti példányban (egyetemi honlapról letölthető – www.uni-nke.hu Hallgatóknak/Szerződések menü)
 • Neptun rendszerből nyomtatott, majd kitöltött és aláírt beiratkozási lap egy példányban (mellékelt tájékoztató szerint)
 • önköltséges hallgatók esetében az önköltség 50 %-ának befizetését igazoló terhelési értesítő.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti dokumentumok bármelyikének hiányában a beiratkozás nem lehetséges!


Letölthető dokumentumok: 
Munka- és Tűzvédelmi oktatás

Fogadalom