TDK

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának 2021. évi őszi fordulóján való részvételre

A rendezvény helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar (6500 Baja Bajcsy-Zs. u. 12-14.)

A rendezvény időpontja:2021. november 17. 10:00 (szerda)

Az ITDK részvétel feltételei:

A nevezés személyi feltételei:
Az intézményi TDK konferencián történő részvételre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – elsősorban a Víztudományi Kar – BSc és MSc képzéseiben részt vevő nappali és levelező tagozatos hallgatói, továbbá a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói amennyiben az OTDK-n a Műszaki Tudományi Szekcióba kívánnak nevezni, valamint megfelelnek a jelen felhívásban megfogalmazott valamennyi feltételnek.

A nevezés tartalmi feltételei:
- pályamunka rezüméjének benyújtása 1500-2500 leütés terjedelemben magyar és angol nyelven a pályázó nevének, szakjának, évfolyamának és témavezetőjének megjelölésével;
- a nevezési lap kitöltése és benyújtása annak megjelölésével, hogy melyik (Műszaki Tudományi, Had- és Rendészettudományi, egyéb) OTDK szekcióban kíván indulni, amennyiben a bírálóbizottság a továbbjutást támogatja – Figyelem! Szekciónként eltérőek a formai követelmények, így a dolgozat írása előtt el kell dönteni, hol indulna;
- a szerző(k) és a témavezető(k) által aláírt Tételes szerzői hozzájárulás kitöltése és benyújtása;
- máshol még be nem mutatott, kész és teljes pályamunka elkészítése és benyújtása (amely tartalmazza a dolgozat hipotéziseinek felállítását, a dolgozatban vizsgált cél és elvárt eredmények pontos meghatározását, a téma kifejtését, a bibliográfiát és a dolgozat tartalomjegyzékét).

Határidők:
a nevezési lap benyújtásának határideje: 2021. november 5.
a Tételes szerzői hozzájárulás benyújtásának határideje: 2021.november 8.
a rezümé (magyar és angol nyelven ) benyújtásának határideje: 2021. november 8.
a pályamunka benyújtásának határideje: 2021. november 8.

A benyújtás módja: minden dokumentum (nevezési lap, tételes szerzői hozzájárulás, rezümé magyar, rezümé angol, pályamunka) elektronikus formában (az aláírt nyilatkozat szkennelve, vagy képként) e-mail mellékletben a horvathne.papp.marta@uni-nke.hu címre elküldve

A pályamunkák és kapcsolódó dokumentumok megküldésének rendje:

 Nevezési lap
A nevezési lapot szerkeszthető elektronikus formában (DOCX), e-mailben, mellékletként, legkésőbb 2021. november 5. napjáig kell a horvathne.papp.marta@uni-nke.hu e-mail címre megküldeni. Kérjük, hogy a nevezési lap egyértelműen tartalmazza a pályázó és témavezető nevét, a kért adatokat.
Javasolt fájlnevek: név_nevezés (több szerző esetén szerzőnként külön-külön le kell adni).

Rezümé
Az ITDK felhívásnak megfelelően minimum 1500, maximum 2500 karakter terjedelemben, magyar és angol nyelven (két külön szövegállományban) szerkeszthető elektronikus formában (DOCX), e-mail mellékletben legkésőbb 2021. november 8. napjáig kell az horvathne.papp.marta@uni-nke.hu e-mail címre megküldeni.
Javasolt fájlnevek: név_rezümé_hu és név_rezümé_en (több szerző esetén a név résznél mindegyik szerző neve szerepeljen, kötőjellel elválasztva).

Tételes szerzői hozzájárulás
A szerző(k) és témavezető által is aláírt nyilatkozatot 2021. november 8. napjáig kérjük az horvathne.papp.marta@uni-nke.hu e-mail címre elektronikus (PDF) formátumban megküldeni. Javasolt fájlnevek: név_szerzői (több szerző esetén a név résznél mindegyik szerző neve szerepeljen, kötőjellel elválasztva.

Pályamunka
A pályamunkákat legkésőbb 2021. november 8. napjáig kérjük elektronikus formában (PDF) e-mailben a horvathne.papp.marta@uni-nke.hu e-mail címre megküldeni.

A pályamunka külső borítója tartalmazza a szerző nevét, a dolgozat címét, az évszámot.

A belső borítón csak a cím, a jelige és évszám jelenhet meg. A jelige semmilyen formában nem utalhat a szerző személyére, a témavezetőre. A dolgozat belseje semmilyen a szerzőre, témavezetőre, vagy a küldő tanszékre utaló adatot (szövegben, fejlécben, láblécben vagy képként) nem tartalmazhat.

Javasolt fájlnevek: vtk_név (több szerző esetén a név résznél mindegyik szerző neve szerepeljen, kötőjellel elválasztva).

A bírálatnál az anonimitást úgy biztosítjuk, hogy a fedőlapot eltávolítjuk a dolgozatról.

Kérjük, hogy a kari honlapon az ITDK 2021 ősz rovat alatt található és letölthető (nevezési lap, tételes szerzői hozzájárulás, rezümé, dolgozat és prezentáció) sablonokat használja!

A pályamunka tartalmi és formai feltételeire és a bírálat rendjére vonatkozó további információk elérhetők a kari honlapon.