Határidők/Important dates

Jelentkezési határidő (összefoglaló és jelentkezési lap beadásával) / Registration deadline (with entry application form and summary submission): 2019. november 07.

Dolgozat leadási határideje / Essay submission deadline: 2019. november 15.

Konferencia időpontja / Presentation day: 2019. november 21.

A nevezési lapokat, összefoglalókat, kész dolgozatokat a témavezető szerinti tanszéken kell leadni. / Registration forms, summaries, complete essays are to be submitted at the institute of the consultant.