A szakmai vezetők ismérve: felkészültség és tudás

„A vízügyi szakemberek felkészültsége és tudása nélkül hiába van jelen a honvédség vagy egyéb szerv az árvizeknél, ha nincs az a szakmai irányítás, vezetés, amelyet Önök jelentenek” - mondta Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy az árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzésen végzett hallgatók oklevélátadó ünnepségén. A mai napon 50 hallgató ünnepélyes keretek között vehette át oklevelét a Ludovika Főépület Szent László kápolnájában.

Az NKE tudományos rektorhelyettese szerint ünnep a mai esemény, mert a hallgatók munkájuk elismeréséért vehetik át az okleveleiket. „Az árvíz- és belvízvédelmi továbbképzési szak oklevele egy magasabb presztízsű elismerés” - mondta. Hozzátette, olyan ismerethalmazzal rendelkező oktatók állnak mögöttük, akik a mai vízügyi szakma törzsét alkotják. Mint mondta, ő maga katonaként régóta együtt dolgozik a vízügyi kollégákkal. „Nagyon sokszor volt alkalmam tapasztalni a saját bőrömön, hogy a magyar vízügy minősége európai szintű” - fogalmazott. Felidézte a 2002-es, a 2006-os és a 2013-as évek történéseit, amikor a magyar vízügy kiválóan vizsgázott. Kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban több milliárdos fejlesztés zajlott, amely az árvízvédelem hatékonyságának növelését szolgálta. Padányi József megtiszteltetésnek nevezte a közös munkát. „Azt kívánom Önöknek, hogy élvezzék a szakmájukat, legyenek büszkék arra, hogy a vízügy munkatársai, legyenek büszkék arra a történelemre, amely a vízügy erőfeszítését mutatja” - fejezte be gondolatait Padányi József. 

„A mai eseménynek mindenki részese”- emelte ki beszédében Dr. Bíró Tibor. Az NKE Víztudományi Kar dékánja visszaemlékezve a több mint 50 éves bajai örökségre kifejtette, hogy „tradicionális képzésben vett részt mindenki”. Az árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzésen szerzett oklevelet a képzés tekintetében zászlóshajónak nevezte. „Ez az a szak, amire a legnagyobb igény van a vízügyi képzésben” - hívta fel rá a figyelmet. Kiemelte a továbbtanulás fontosságát; azt, hogy a hallgatók „a vízügyi szolgálatot támogassák tudásukkal”. Bizalmát fejezte ki annak irányába, hogy a vízügyi ágazat jövője erősebb lesz a ma oklevelet átvett végzős hallgatók által.

Petrucz Andrea végzett szakmérnök a hallgatók képviseletében előterjesztette a Jelölti kérelmet. „A Víztudományi Kar minket mindazokból a tudományokból, amelyeknek ismerete a szakmérnököktől megkívántatik, megvizsgált, és ezek elsajátítását eredményesnek ítélte. Tisztelettel kérjük ennél fogva, hogy részünkre az oklevelet kiadni szíveskedjenek” – mondta. Prof. Dr. Padányi József és Dr. Bíró Tibor befogadta a kérelmet. Ezt követően a hallgatók eskületételére került sor, majd pedig átvehették okleveleiket.

A hallgatók nevében Kusztor László Tamás szakmérnök mondott búcsúbeszédet. Köszönetét fejezte ki az oktatóknak és az egyetemnek, amiért lehetővé tették számukra ezt a szakmai továbbképzést, és a vízügyi igazgatóságoknak, hogy támogatták szakmai fejlődésüket.

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes