Hidroökológiai mérőgyakorlat

Hidroökológiai mérőgyakorlat 

A Víztudományi Kar hallgatói az EFOP 3.4.3 pályázat „Learning By Doing” programelem keretében, a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet szervezésében, 5 napos Hidroökológia terepgyakorlaton vettek részt. A hallgatók az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság engedélyével vizsgálták a Kamarás-Duna vízminőségét, elvégezték a VGT2 szerinti állapotértékelését. A biológiai elemek közül a makrozoobenton és fitoplankton, illetve a fizikai-kémiai elemek szerinti minősítés terepi és laboratóriumi protokollját sajátították el. A leendő mérnökök a Duna-Dráva Nemzeti Park gemenci tájegységén szakvezetéssel tanulmányozták a Duna vízjárásában bekövetkező módosulásnak és a klímaváltozásnak egyaránt köszönhető gemenci hullámtéren évtizedek óta tapasztalható szárazodás következményeit, valamint a szárazodás ellensúlyozására tett rekonstrukciós beavatkozás hatásait. A résztvevők helyszíni bejárás során ismerhették meg az árvízvédelmi fővédvonal részét képező pontjának, a Kamarás–Dunából a Ferenc tápcsatornába vízbetáplálást biztosító Deák Ferenc-zsilipnek a jelentőségét, műtárgyait, üzemeltetését, valamint kialakításának történetét.

A mérőgyakorlat az EFOP-3.4.3.-16-2016-00003 „Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a felsőoktatásban, a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért” a „Learning By Doing” programelem keretében valósult meg.