Oklevélátadó a Víztudományi Karon

„Szükség van az Önök tudására és munkájára ahhoz, hogy ennek az országnak a vízgazdálkodása hosszútávon is biztosítható legyen” - mondta Dr. Bíró Tibor a végzős hallgatóknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának oklevélátadó ünnepségén. Elhangzott, hogy ezen a napon kiváló felkészültségű építőmérnökök és környezetmérnökök kerülnek ki ebből az intézményből.

„Amióta a Víztudományi Kar létezik, a negyedik diplomaosztót éljük meg” - hangsúlyozta Dr. Bíró Tibor. Az NKE VTK dékánja elmondta, hogy a 2017. február 1-jén megalakult karon ez az esemény azért különleges, mert a most végzettek már egy integrációs folyamat végén szereznek diplomát. „Önök még főiskolásként kezdték és egyetemistaként végeznek” - emelte ki. Bíró Tibor hangsúlyozta, azzal, hogy a vízügyi szolgálat szakember utánpótlással kapcsolatos képzését átvette az NKE,  "egyfajta stabilitást és jövőképet kívántak felvázolni a vízügyi szolgálat számára, hiszen ez egy stratégiai ágazat." Hozzátette, a végzős hallgatók olyan tudást szereztek, amellyel a jövőbeli szakmai pályafutásukat alapozták meg, és olyan közösségben lehettek, amelyet aranykornak is nevezhetünk. A cél az, hogy a bázisiskolai rendszert úgy fejlesszék, hogy az ország minden területére jusson a jövőben kiváló vízügyi szakember. „Az itt megszerzett és kiépült kapcsolatrendszerüket soha ne adják fel” - tanácsolta a dékán a végzetteknek. Meglátása szerint a karrier kiépítése végett meghatározó lesz az a kapcsolati tőke, amit most szereztek az egyetem falai között. „Tudják egymást segíteni a szakmai világban, mely bár területenként elválasztja önöket, a szakma mégis összeköt”. Bíró Tibor az NKE vezetősége nevében köszönetét fejezte ki a családtagok felé, hogy lehetővé tették, hogy gyermekeik ide járhassanak, és itt végezhessenek. Végezetül megköszönte az oktatóknak és vezető tanároknak, hogy odaadással és szakmai hitvallással vállalták a hallgatók oktatását. 

Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy az NKE vezetősége nevében köszöntötte a végzős hallgatókat. „Amikor ezeket a jelvényeket viselik, legyenek büszkék arra, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a Víztudományi Karon végeztek” - mondta az NKE tudományos rektorhelyettese. Kifejtette, büszkeség ez az intézménynek is, hogy a jelenlévő hallgatókat képezhette. „Önök egy nehéz pályát választottak, mely nagy kihívás előtt áll” - állapította meg, utalva az éghajlatváltozással összefüggő problémákra. „Önökre sok nagy feladat vár” - emelte ki. Mint mondta, a végzős hallgatóknak kell majd megoldást találva segíteni ezen kérdésekben. „Bízom benne, hogy nem utoljára találkozunk az NKE VTK színeiben” - fogalmazott.

Az oklevélátadó ünnepségen címzetes egyetemi tanári és címzetes egyetemi docensi címek átadására is sor került. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa 2018. június 20-án megtartott ülésén címzetes egyetemi tanári címet adományozott Dr. Hoffmann Imrének, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárának. Címzetes egyetemi docensi címet vehetett át Láng István Ágoston, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese. A címeket Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy adta át.

Zagyva Dániel építőmérnöki alapképzési szakon végzett hallgató a végzett hallgatók képviseletében előterjesztette a jelölti kérelmet. „A Víztudományi Kar minket mindazon tudományokból, amelyeknek ismerete a mérnököktől megkívántatik, megvizsgált, és ezek elsajátítását eredményesnek ítélte. Tisztelettel kérjük ennél fogva, hogy részünkre az oklevelet kiadni szíveskedjenek.” „A kérelmet befogadom” - hangzott a viszontválasz.

Az oklevélátadót ünnepélyes eskütétel előzte meg. A végzős hallgatók számára oklevelüket Prof. dr. Padányi József rektorhelyettes és Dr. Bíró  Tibor dékán adták át.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: VTK