Szakmai könyvbemutató

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán 2019. május 16-án került bemutatásra Dr. Nagy László: „Gátszakadások a Kárpát-medencében – Gátszakadások következményei” című könyve.
Az eseményen Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy tudományos rektorhelyettes és Dr. Bíró Tibor dékán köszöntötte az érdeklődőket. Rektorhelyettes Úr elmondta, hogy szívének kedves témáról van szó, hiszen katonaként gyakran vett részt árvízi védekezésben, valamint a könyvtár és a könyvek iránti tisztelet is fontos szerepet tölt be az életében. Dékán Úr köszönetét fejezte ki az írónak, amiért a könyv bemutatójának a bajai Víztudományi Kar adhatott otthont, hiszen a szakma számára elengedhetetlen információkat hordoz. Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)  főigazgatója fontosnak tartotta elmondani, hogy a tanulmány megjelenését – a szerző több más munkájához hasonlóan – az OVF támogatta. A könyvbemutatót a szerző, Dr. Nagy László tartotta, kiemelve a legfontosabb fejezeteket. A kötet elkészítéséhez szükséges  adatgyűjtés 1992-től 2010-ig tartott, összesen 2858 gátszakadásos esetet vizsgált meg. Helyszíneket, időpontokat, az árvizek eredetét, a védekezés formáit majd az okozott károkat elemezte. A könyvismertetőt követően, Dr. Szlávik Lajos a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke méltatta a szerzőt és mutatta be eddigi munkásságát. A rendezvény Dr. Keve Gábor adjunktus „A Folyami jégészlelés korszerűsítési lehetőségei” című előadásával zárult.

 

 


Címkék: vtk ovf könyv