II. Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia

A Víztudományi Kar szervezésében 2019. november 21-én kerül megrendezésre a II. Országos Települési Csapadékvíz–gazdálkodási Konferencia.

A konferencia célja

  • a meglévő települési csapadékvíz elvezető rendszerek alacsony csapadékvíz-visszatartó és csapadékvíz-tározó képességét növelő legfontosabb jövőbeli intézkedések, fejlesztési stratégiák, beavatkozások, és a klímaváltozás hatásait figyelembe vevő település-fejlesztés lehetőségei;
  • a klímaváltozással együtt járó szélsőséges időjárási helyzeteket figyelembe vevő hatékony települési csapadékvíz-gazdálkodás műszaki, gazdasági és jogi megoldásainak, az alkalmazási feltételek megteremtése;
  • a jövőbeli trendek vizsgálatát figyelembevevő csapadékmaximum függvények aktualizálását, új, pontosabb, becsléseket adó eljárások, tervezői gyakorlatok és többszintű tervezési eljárások, - az elavult tervezési alapelveket tartalmazó segédletek (műszaki irányelvek) felülvizsgálati lehetőségei;
  • a csapadékmérő hálózat fejlesztésének, a fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodás természet közeli megoldásai;
  • a csapadékvíz minőségének megőrzése és a tározóképesség növelése vonatkozó alapvető, a városok üzemelésének, a lakosság életfeltételeinek javítását szolgáló egyéni és önkormányzati ösztönzők bemutatása.

Információ