NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Gyászhír

Németh Tamás Szombathelyen született 1952-ben. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem agrárkémiai szakán 1976-ban végzett kitüntetéses oklevéllel.

Az egyetem elvégzését követően a NEVIKI Mezőgazdaság Kemizálási Szolgálatánál, majd a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központnál helyezkedett el. Később a Zala Megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomáson csoportvezetői beosztásban dolgozott.

1983 januárjától lett az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet munkatársa. Kandidátusi értekezését 1989-ben védte meg, az MTA doktora tudományos címet 1997-ben nyerte el.

2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, 2007-ben rendes tagjává választották.

Az MTA TAKI tudományos igazgatóhelyettese és az Agrokémiai és Növénytáplálási Osztály vezetője volt 1991 májusától, majd 1997. január 1-től az MTA TAKI igazgatójává nevezték ki.

2008-ban az MTA főtitkárává választották, tisztségében 2011-ben megerősítették, amit 2014-ig töltött be.

Számos tudományos és közéleti elismerésben részesült. 1998-ban Westsik Vilmos-díjat kapott. 1998-ban megválasztották a Svéd Királyi Mezőgazdasági és Erdészeti Akadémia külső tagjának. 2002-ben a Debreceni Egyetem, 2003-ban a Veszprémi Egyetem, majd 2009-ben a Corvinus Egyetem adományozott számára díszdoktori címet. 2008-ban FAO emlékéremmel, 2010-ben Széchenyi-díjjal ismerték el munkásságát. 2022-ben megkapta a Magyar Érdemrend Középkereszt (polgári tagozat) kitüntetést.

Tagja volt az MTA Víztudományi Elnöki Bizottságnak, a Környezettudományi Elnöki Bizottságnak és a Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottságnak is.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács társelnöki pozícióját is betöltötte.

Németh Tamás aktív szerepet vállalt a hazai vízgazdálkodási kérdések kezelésében. Ellátta többek között a kolontári vörösiszap katasztrófa felmérésének és kárenyhítésének tudományos koordinációját, szakértelmével segítette az Akadémia Víztudományi Programjának kibontakozását.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karához 2022 júniusában csatlakozott kutatóprofesszorként. A tudományos életben szerzett hihetetlen mértékű tapasztalata nagyban segítette a Karon folyó tudományos munkák koordinálását, menedzselését. A Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium Projektirányító Testületének tagjaként a hazai legjelentősebb vízgazdálkodási témájú kutatási program irányításában is részt vett.

 

Bölcs útmutatása, kedves, barátságos személye nagyon fog hiányozni mindannyiunknak.

Nyugodj békében Professzor Úr!

 

Németh Tamás professzor urat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem saját halottjának tekinti.

 


Címkék: gyászhír