Climatters 2018

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 2018

For the ENGLISH version please click here!

Climatters 2018 / Klíma ügye(in)k 2018

Környezet – szűkösség – fenntartható megoldások

2018. május 24. (csütörtök)

 

 

 


 

 

KONFERENCIA FELHÍVÁS

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

Climatters 2018 / Klíma ügye(in)k 2018

Fenntarthatósági Szakmai Nap

Környezet – szűkösség – fenntartható megoldások

 

2018. május 24.

 

Meghívott előadók:

 

Ilaria Perissi

Researcher in Physical Chemistry, University of Florence

Természeti erőforrás-válság és a Föld határai

 

Lt. Gen. Thomas P. Bostick

U.S. Army, Retired

Chief Operating Officer, Intrexon Corporation

A természeti erőforrás-szűkösség globális biztonságpolitikai összefüggései

 

Kerekes Sándor

Környezetgazdaságtan professzor, Budapesti Corvinus Egyetem

A társadalmi tervezés dilemmái: a fenntarthatóság "szelíd" és "vad" problémái

 

Daniel R. Brooks

Professor of Evolutionary Biology, University of Toronto,

Visiting Senior Research Fellow, Institute of Advanced Studies Kőszeg

A Tökéletes Vihar: Klímaváltozás, Betegség, Mi

 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézete (NKE VTK FFTI) nemzetközi tudományos konferenciát szervez az erőforrás-szűkösség okozta biztonságpolitikai, társadalmi-gazdasági és közegészségügyi hatások kérdéseiről.

 

A konferencia

 

A természeti erőforrások eróziója olyan válságjelenségek sorozatát indította el a 20. században, melyek alapvetően befolyásolják a földi lét és az emberi társadalmak működésének fennálló kereteit. Jelenleg az emberi népesség és a gazdaság növekedése egyenesen arányos a nem megújuló természeti tőke csökkenésével. Ez olyan erőforrás-szűkösséget eredményez, melynek bontakozó globális biztonságpolitikai, társadalmi-gazdasági és közegészségügyi hatásai még nem láthatóak teljes mértékben. Ezen változások iránya és léptéke azonban a politikai és gazdasági döntéshozók számára már ma is gyors és határozott válaszokat igénylő kihívásokat jelent.

 

A Klíma ügye(in)k / Climatters 2018 konferencia ezen, a természeti erőforrások szűkösségéhez kapcsolódó kihívásokat öleli fel az alábbi témák köré csoportosítva:

-           biztonságpolitika,

-           technológia, ipari nyersanyagok és energia,

-           biológiai sokféleség és ökoszisztéma szolgáltatások,

-           a társadalmi és gazdasági rendszer átalakításának lehetősége,

-           közegészségügy.

 

Az erőforrás-szűkösség alapvető kérdéseit neves nemzetközi és magyar előadók mutatják be (a plenáris ülésen az angol-magyar tolmácsolás biztosítva lesz), míg az egyes témák részletes elemzését a nyitott szekcióülések végzik (ezeken nem lesz tolmácsolás).

 

Részvétel előadóként

 

A szervezők örömmel várják olyan előadók jelentkezését, akik be kívánják mutatni a fenti témában végzett önálló kutatásaik eredményeit. A 2-es számú szekció angol nyelvű lesz, a többi magyar nyelvű. A beérkezett összefoglalók alapján az egyes szekcióülések résztvevőit a szervezőbizottság választja ki.A szervezők lehetőséget biztosítanak a kutatási eredmények tömör, vizuális bemutatására is a párhuzamos poszter szekcióban. A konferencián elhangzott előadások közül a szervezőbizottság által kiválasztott előadók meghívást kapnak, hogy az eseményről készült önálló konferencia kiadványban megjelentethessék az előadásuk alapjául szolgáló cikküket (a végső döntést a megjelenésről a főszerkesztő hozza meg). Az előadóként való részvétel előfeltétele absztrakt és kitöltött jelentkezési lap beküldése az ffti@uni-nke.hu címre, április 9-ig.

 

Részvétel hallgatóként

A konferencián való részvétel bárki számára nyitott és ingyenes, azonban a https://goo.gl/forms/Tk9aPAvZnMgkY8C23 címen történő előzetes regisztrációhoz kötött.

Szekciók leírása

 

1. A természeti erőforrás-válság biztonságpolitikai kihívásai: konfliktusok, természeti katasztrófák, migráció és a globális hatalmi átrendeződés (elnök: Dr. Hautzinger Zoltán, NKE RTK)

A Világgazdasági Fórum által közzétett 2017-es globális kockázati jelentés az emberiséget fenyegető legnagyobb veszélyek között említi a széleskörű társadalmi instabilitást, a nagyszabású kényszer-migrációt, a víz-válságot és az éghajlatváltozást, valamint ezek összefüggéseit. A szekcióba olyan előadásokat várunk, amelyek a fenntarthatóság valamely biztonsági vonatkozásával foglalkoznak, legyen szó migrációról, terrorveszélyről vagy ipari és természeti katasztrófákról.

2. Az Egyéntől a Bolygóig: a fenntarthatósági gyakorlatok léptéke (elnök: Mark McCaffrey - NKE, VTK, FFTI) (angol nyelven)

Számos nemzetközi éghajlat-politikai stratégia és fenntartható fejlődési intézkedés a „közös, de megkülönböztetett felelősség” elvére épített az országspecifikus nemzeti erőfeszítéseknél.

A nemzeti erőfeszítések egy sor beágyazódott közösségből és intézményből eredeztethetők, és onnan növik ki magukat, ideértve a kormányzást és a biztonsági szolgálatokat, melyekbe az egyének is beletartoznak.

Ebben a szekcióban olyan kutatási eredmények kerülnek bemutatásra, melyek a már létező, illetve kidolgozás alatt álló, különböző léptékű fenntarthatósági és biztonsági erőfeszítésekben rejlő kihívásokat és lehetőségeket veszik górcső alá, melyek végtére is összekötnek minden embert a bolygó egészével.

3. A társadalmi-gazdasági átmenet lehetőségei. (elnök: Dr. Tóth Gergely, Kaposvári Egyetem)

A bontakozó negyedik ipari forradalom lehetőséget teremt az életminőség globális javítására. Eddig a fogyasztók voltak a folyamatok nyertesei, hiszen lehetővé vált a digitális világ és a technológia révén az olyan új termékek és szolgáltatások élvezete, amelyek növelték a személyes jólétet. Mindazonáltal a gyorsuló digitalizáció munkahelyek millióinak megszűnését, a társadalmi szerkezet átalakulását és a természeti erőforrások további túlhasználatát is eredményezheti.  Vajon az új technológiák és az azokkal járó társadalmi-gazdasági átalakulás a világszintű jólétet vagy a még nagyobb egyenlőtlenséget hozza el? Képes lesz-e az emberiség a gazdasági hasznot igazságosabb és fenntarthatóbb jövő építésére fordítani? A szekció előadóitól ezekre a dilemmákra várunk válaszokat.

4. A Jó Állam mérhetősége – (elnök: Prof. Dr. Kaiser Tamás, NKE, ÁKK)

Az állam es a kormányzat növekvő felelősségé, valamint a mind sokrétűbbé váló, egymással gyakran átfedésben álló feladatok ellátásához szükséges integrált megközelítés gyakorlata egyre jelentősebb kapacitásokat, intézményi, adminisztratív és humán képességeket igényel, amelyek megteremtése, „karbantartása” és folyamatos fejlesztése a mindennapi kormányzati gyakorlat szerves részének tekinthető.

Az állam attól tekinthető jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között, a legmegfelelőbb módon szolgálja. Az állam feladatai többek között az egyének és a közösségek szociális, egészségügyi, kulturális és oktatási szükségleteinek biztosítása, a közigazgatás pedig nem más, mint az állami feladatok gyakorlati végrehajtásának megszervezése.

A Jó Állam Kutatási szekció a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó kutatás fenntarthatósági vonatkozásait mutatja be, és bocsátja vitára a szakmai közönség részére.

5. Ökoszisztéma szolgáltatások: összeomlás vagy alkalmazkodás (elnök: Dr. Zlinszky János, PPKE JAK)

Az ökoszisztéma szolgáltatások koncepciójának alapja, hogy ha a társadalmi-gazdasági folyamatokhoz a természet által biztosított alapvető feltételeket monetarizálják, akkor a velük való „gazdálkodás” igazságosabbá és ésszerűbbé válik. Ezen szolgáltatások működésébe való beavatkozás az emberi társadalom és a természet súlyos zavaraira vezet. A szekció az alábbi kérdésekre keresi a választ:

-        a nyersanyag szolgáltatás zavara esetén honnan vesszük majd az egészséges ivóvizet, a faanyagot, az élő szervezetek szolgáltatásait, a természetes energiaforrásokat vagy éppen a természetben található gyógyszer-alapanyagokat?

-        a szabályozó szolgáltatások károsodása esetén hogyan küzdünk meg a klíma felborulásával, a rendkívüli időjárási körülményekkel, a feldolgozatlan hulladékokkal és az elszabadult járványokkal?

-        a kulturális szolgáltatások további megfogyatkozása esetén például mit mondunk majd a gyermekeinknek, ha fürödni szeretnének egy tóban, vagy kirándulni szeretnének menni?

6. Klímaváltozás és közegészségügy (elnök: Prof. Dr. Petrányi Győző, MTA)

Az éghajlatváltozás, az emberiség életmódja és túlnépesedése azt a természeti környezetet alakítja át, amelyben és amelyből maga az emberiség él. Ez a folyamat a környezet minden összetevőjére, így a közegészségügyre is kihat: a WHO becslése szerint az összes halálozási ok 23%-a valamilyen környezeti tényezőhöz köthető. Az éghajlatváltozás – korunk egyik legfontosabb környezeti megatrendje – közegészségi helyzetre gyakorolt hatása, nagyságrendje, iránya és mélysége még a szakmai közönség előtt is csak kevéssé ismert.

A szekcióba a következő fő témakörökben várunk előadókat: a szisztematikus környezeti változások és ingadozási jelenségek jelenlegi és várható jövőbeli hatása az emberi szervezetre és a genetikai örökségre; az éghajlatváltozás során megjelent és várhatóan megjelenő vagy behurcolt betegségek; a felszíni vizekben és az ivóvizekben terjedő, illetve megerősödő újabb kórokozók és betegségek; a rendkívüli gradációs és migrációs képességgel rendelkező rovarvilág terjedése és hatásai az emberi környezetre és egészségre.

7. Technológia, nyersanyagok és energia a 21. században (elnök: Lencsés Gergő, GE)

A népességrobbanás, a folyamatos gazdasági növekedés igénye és Földünk erőforrásainak szűkösebbé válása nem csak szociális és társadalmi problémák sokaságát eredményezik, hanem soha nem látott kihívások elé állítják az ipart is. A technológiai fejlődés azonban egyúttal képes a fenti problémák egy részére megoldásokkal is szolgálni. A fejlett ipari társadalmak energiaigényének csökkenő üvegházhatású gázkibocsátás melletti biztosítása, ritka anyagok másokkal való helyettesítése, az ipari termelékenység további fokozása, de a társadalmi konfliktusok megelőzése, kezelése is csak technológiai kutatás-fejlesztés, negyedik generációs ipari automatizálás és a mindent átszövő, fejlett információs technológiák segítségével valósítható meg. Erre a komplex kihívásra adott válaszok képezik szekciónk előadásainak témáját.

 

 

Tudományos szervezőbizottság

A szervezőbizottság tagjai elismert magyar fenntarthatósági kutatók.

 

  • Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András – egyetemi tanár, NKE, VTK, FFTI
  • Dr. Hetesi Zsolt – tudományos főmunkatárs, NKE, VTK, FFTI
  • Dr. Fülöp Sándor – szakértő, NKE, VTK, FFTI
  • Kiszel Vilmos – szakértő, NKE, VTK, FFTI
  • Dr. Németh Zsolt – szakértő, NKE, VTK, FFTI
  • Mark McCaffrey – szakértő, NKE, VTK, FFTI

 

Határidők:

 

Absztrakt beérkezési határideje:                2018. április 9. 12:00 CET

Bizottsági ülés                                                2018. április 11.

Értesítés a jelentkezés elfogadásáról              2018. április 12-től

Jelentkezés véglegesítése                               2018. május 8.

 

Absztrakt formai követelményei

Terjedelem: max. 2000 karakter

Formátum: PDF (elnevezés az előadó vezetékneve és keresztneve kezdőbetűje)

 

Kérjük, hogy az absztraktban ne szerepeljenek képek, ábrák, képletek, táblázatok és irodalomjegyzék.

 

A levél tárgyában kérjük, tüntesse föl a konferencia címét és annak a szekciónak a nevét, amelyikben elő kíván adni.

 

E-mail cím: ffti@uni-nke.hu.

 

A 2018. május 20-ig beérkező teljes anyagok felkerülnek a Víztudományi Kar weboldalára, és a konferencia idejében már elérhetőek lesznek a közönség számára.

 

További, folyamatosan frissülő információkat weboldalunkon talál: https://vtk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/climatters-2018

 

Program (szakmai):

                           

2018. május 24. (csütörtök) Széchenyi Díszterem

8:30 - 9:00

Regisztráció, kávé

 

9:00 - 9:10

Prof. Dr. Patyi András, rektor, NKE (10’)

Házigazda köszöntő

9:10 – 9:40

Ilaria Perissi, Ph.D., senior researcher, University of Florence (30’) angol nyelven

Természeti erőforrás-válság és a Föld határai

9:40– 10:10

Lt. Gen. Thomas P. Bostick, U.S. Army, Retired, Intrexon CorporationChief Operating Officer (30’) angol nyelven

A természeti erőforrás-szűkösség globális biztonságpolitikai összefüggései

10:10 – 10:40

Prof. Dr. Kerekes Sándor, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem (30’)

A társadalmi tervezés dilemmái: a fenntarthatóság "szelíd" és "vad" problémái

10:40 – 11:10

Daniel R. Brooks, professor, University Of Toronto, visiting senior research fellow, Institute of Advanced Studies Kőszeg (30’) angol nyelven

A Tökéletes Vihar: Klímaváltozás, Betegség, Mi

                           

 

11:20 – 12:00       A vendégek átkísérése az Orczy úti kollégium épületébe, kávészünet

 

2017. május 24. (csütörtök) Orczy úti kollégium, földszinti előadó termek

12:00 - 13:30

Párhuzamos szekcióülések I.

1. A természeti erőforrás-válság biztonságpolitikai kihívásai: konfliktusok, természeti katasztrófák, migráció és a globális hatalmi átrendeződés − Elnök: Dr. Hautzinger Zoltán, NKE, RTK

2. From Person to Planet: Scaling Sustainable Practices – Elnök: Mark McCaffrey, NKE, FFTI

3. Társadalmi-gazdasági átmenet lehetőségei – Elnök: Dr. Tóth Gergely, Kaposvári Egyetem

4. A Jó Állam mérhetősége – Elnök: Prof. Dr. Kaiser Tamás, NKE, ÁKK

13:30 – 15:00

Ebédszünet, kiállítás

Kiállítás megtekintése, kapcsolatépítés

15:00 – 17:00

Párhuzamos szekcióülések II.

5. Ökoszisztéma szolgáltatások: összeomlás vagy alkalmazkodás? - Elnök: Dr. Zlinszky János, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

6. Klímaváltozás és közegészségügy − Elnök: Prof. Dr. Petrányi Győző, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

7. Technológia, nyersanyagok és energia a 21. században − Elnök: Lencsés Gergő, GE

 

 

 

Program (nagyközönség):

Kiállító tér – Fenntarthatósági nap

 

11:00 – 18:00                Kiállítói tér rendezvényei    egész nap folyamatosan

Absztrakt minta Climatters 2018 HU.docx
Word letöltése
Jelentkezesi lap Climatters 2018.docx
Word letöltése