Climatters 2018

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 2018

For the ENGLISH version please click here!

Climatters 2018 / Klíma ügye(in)k 2018

Környezet – szűkösség – fenntartható megoldások

2018. május 24. (csütörtök)

 

 

 


 

 

KONFERENCIA FELHÍVÁS

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

Climatters 2018 / Klíma ügye(in)k 2018

Fenntarthatósági Szakmai Nap

Környezet – szűkösség – fenntartható megoldások

 

2018. május 24.

 

Meghívott előadók:

 

Ilaria Perissi

Researcher in Physical Chemistry, University of Florence

Természeti erőforrás-válság és a Föld határai

 

Lt. Gen. Thomas P. Bostick

U.S. Army, Retired

Chief Operating Officer, Intrexon Corporation

A természeti erőforrás-szűkösség globális biztonságpolitikai összefüggései

 

Kerekes Sándor

Környezetgazdaságtan professzor, Kaposvári Egyetem

A társadalmi tervezés dilemmái: a fenntarthatóság "szelíd" és "vad" problémái

 

Daniel R. Brooks

Professor of Evolutionary Biology, University of Toronto,

Visiting Senior Research Fellow, Institute of Advanced Studies Kőszeg

A Tökéletes Vihar: Klímaváltozás, Betegség, Mi

 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézete (NKE VTK FFTI) nemzetközi tudományos konferenciát szervez az erőforrás-szűkösség okozta biztonságpolitikai, társadalmi-gazdasági és közegészségügyi hatások kérdéseiről.

 

A konferencia

 

A természeti erőforrások eróziója olyan válságjelenségek sorozatát indította el a 20. században, melyek alapvetően befolyásolják a földi lét és az emberi társadalmak működésének fennálló kereteit. Jelenleg az emberi népesség és a gazdaság növekedése egyenesen arányos a nem megújuló természeti tőke csökkenésével. Ez olyan erőforrás-szűkösséget eredményez, melynek bontakozó globális biztonságpolitikai, társadalmi-gazdasági és közegészségügyi hatásai még nem láthatóak teljes mértékben. Ezen változások iránya és léptéke azonban a politikai és gazdasági döntéshozók számára már ma is gyors és határozott válaszokat igénylő kihívásokat jelent.

 

A Klíma ügye(in)k / Climatters 2018 konferencia ezen, a természeti erőforrások szűkösségéhez kapcsolódó kihívásokat öleli fel az alábbi témák köré csoportosítva:

-           biztonságpolitika,

-           technológia, ipari nyersanyagok és energia,

-           biológiai sokféleség és ökoszisztéma szolgáltatások,

-           a társadalmi és gazdasági rendszer átalakításának lehetősége,

-           közegészségügy.

 

Az erőforrás-szűkösség alapvető kérdéseit neves nemzetközi és magyar előadók mutatják be (a plenáris ülésen az angol-magyar tolmácsolás biztosítva lesz), míg az egyes témák részletes elemzését a nyitott szekcióülések végzik (ezeken nem lesz tolmácsolás).

 

Részvétel hallgatóként

A konferencián való részvétel bárki számára nyitott és ingyenes, azonban a https://goo.gl/forms/Tk9aPAvZnMgkY8C23 címen történő előzetes regisztrációhoz kötött.

Szekciók leírása (az előadások összefoglalói az előadások címére történő kattintással elérhetők)

 

1. A természeti erőforrás-válság biztonságpolitikai kihívásai: konfliktusok, természeti katasztrófák, migráció és a globális hatalmi átrendeződés (elnök: Dr. Hautzinger Zoltán, NKE RTK)

A Világgazdasági Fórum által közzétett 2017-es globális kockázati jelentés az emberiséget fenyegető legnagyobb veszélyek között említi a széleskörű társadalmi instabilitást, a nagyszabású kényszer-migrációt, a víz-válságot és az éghajlatváltozást, valamint ezek összefüggéseit. A szekcióba olyan előadásokat várunk, amelyek a fenntarthatóság valamely biztonsági vonatkozásával foglalkoznak, legyen szó migrációról, terrorveszélyről vagy ipari és természeti katasztrófákról.

Előadók:

1.      Kirovné Dr. Rácz Réka Magdolna, NKE Katasztrófavédelmi Intézet, adjunktus

Magyarország hidrológiai eredetű katasztrófaveszélyezettségének változásai az extrém mennyiségű és intenzitású csapadékhullás tükrében

2.      Tóth Klaudia, NKE NETK hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium elnök

         Egy fal, ami nagy és zöld – az afrikai Nagy Zöld Fal kezdeményezés múltja, jelene és jövője

3.      Dr. Baranyai Gábor, NKE, VTK, FFTI, szervezési igazgató

A nemzetközi folyók biztonságpolitikai vonatkozásai: a háború vagy a béke forrásai?

4.      Heincz Balázs, NKE, VTK, FFTI, munkatárs

A globális vízügyi kormányzás aktuális kérdései

2. Az Egyéntől a Bolygóig: a fenntarthatósági gyakorlatok léptéke (elnök: Mark McCaffrey - NKE, VTK, FFTI) (angol nyelven)

Számos nemzetközi éghajlat-politikai stratégia és fenntartható fejlődési intézkedés a „közös, de megkülönböztetett felelősség” elvére épített az országspecifikus nemzeti erőfeszítéseknél.

A nemzeti erőfeszítések egy sor beágyazódott közösségből és intézményből eredeztethetők, és onnan növik ki magukat, ideértve a kormányzást és a biztonsági szolgálatokat, melyekbe az egyének is beletartoznak.

Ebben a szekcióban olyan kutatási eredmények kerülnek bemutatásra, melyek a már létező, illetve kidolgozás alatt álló, különböző léptékű fenntarthatósági és biztonsági erőfeszítésekben rejlő kihívásokat és lehetőségeket veszik górcső alá, melyek végtére is összekötnek minden embert a bolygó egészével.

Előadók:

1.      Szűcs Krisztina, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Ph.D. hallgató

Sustainable future: building on the study of natural systems (Fenntarthatóság: következtetések a természetes rendszerek tanulságaiból)

2.      Jackovics Péter tű. Ezredes, BM, OKF, Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály, főosztályvezető

Social Responsibility: Disasters (Társadalmi felelősségvállalással a katasztrófák ellen)

3.      Bábosik Mária, MNB, PhD hallgató

Regional Response to Climate Change – Climate Financing by the Multilateral Development Banks (A multilaterális fejlesztési bankok válasza a klímaváltozás globális kihívására)

4.      Hosszú Zoltán, Agro-Economist & Rural Development Engineer, Krishna-valley, Hungary

Krishna-valley as a Model for a Hub of a Network of Small and Medium Sized Ecovillages (Krisna-völgy mint a kis és középméretű ökofalvak hálózatának központja)

5.      Dr. Varga Béla, egyetemi docens, Dr. Tóth József, kiemelt gyakorlati oktató, NKE, HHK, KRI (Katonai Repülő Intézet)

Crusade against the carbon dioxide or how the civil aviation industry tries to rein its ever increasing carbon dioxide emission (Keresztesháború a széndioxid ellen, avagy mit tesz a polgári repülés az egyre növekvő széndioxid kibocsátásának megfékezésére)

6.      Matias Mallmann Rohde, NKE, research fellow

Transformation and use of lignin from black liquor as a flocculating agent in wastewater treatment (Fekete lúgból származó lignin átalakítása és felhasználása flokkuláló szerként a szennyvíztisztításban)

·         POSZTER: Muhammad Umar Faruk, Kaposvári Egyetem

Environmental Taxation in Nigeria (Környezeti adózás Nigériában)

3. A társadalmi-gazdasági átmenet lehetőségei. (elnök: Dr. Tóth Gergely, Kaposvári Egyetem)

A bontakozó negyedik ipari forradalom lehetőséget teremt az életminőség globális javítására. Eddig a fogyasztók voltak a folyamatok nyertesei, hiszen lehetővé vált a digitális világ és a technológia révén az olyan új termékek és szolgáltatások élvezete, amelyek növelték a személyes jólétet. Mindazonáltal a gyorsuló digitalizáció munkahelyek millióinak megszűnését, a társadalmi szerkezet átalakulását és a természeti erőforrások további túlhasználatát is eredményezheti.  Vajon az új technológiák és az azokkal járó társadalmi-gazdasági átalakulás a világszintű jólétet vagy a még nagyobb egyenlőtlenséget hozza el? Képes lesz-e az emberiség a gazdasági hasznot igazságosabb és fenntarthatóbb jövő építésére fordítani? A szekció előadóitól ezekre a dilemmákra várunk válaszokat.

Előadók:

1.      Dr. Győri Zsuzsanna, Budapesti Gazdasági Egyetem, PSZK, főiskolai docens

Vállalati környezetvédelem – megoldva? Az elmúlt évtizedek sikerei és mai kihívások

2.      Nagy Zita Barbara, Pannon Egyetem Georgikon Kar, tanársegéd

A jövedelemegyenlőtlenség a társadalmak világbetegsége

3.      Jakuschné Dr. Kocsis Tímea, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Módszertani Intézet, egyetemi docens

Az élelmiszeripari termékek környezeti hatásai és számszerűsítésük nehézségei

4.      Zachár János   ECO-Invest Kft., ügyvezető igazgató

Háztartási élelmiszer-pazarlás modellezése

5.       Dr. Tóth Gergely, Kaposvári Egyetem, GTK, egyetemi docens

A gazdasági növekedés hármas határának kiszámítása felé

4.  A Jó Állam Jelentés Fenntarthatóság hatásterülete nyilvános szakmai műhely – (elnök: Dr. Kaiser Tamás, NKE, ÁKK)

2018-ban immáron negyedik alkalommal készül el a Jó Állam Jelentés. A szakmai műhelyen a Fenntarthatóság hatásterület Jó Állam Jelentésben használt indikátorainak szakmai bemutatkozására kerül sor, a hatásterület kutatóinak előadásában. A nyilvános workshop célja az elkészült kéziratok hatásterület által való bemutatása, külső szakértőkkel, szakmai partnerekkel való megvitatása, az elmúlt évhez képest történő változások dimenziónkénti értékelése, a hozzájuk tartozó egyes mutatók értékelésével.

Előadók:

 1. Kaiser Tamás, NKE, Államkutatási és Fejlesztési Intézet, tudományos igazgató

  Nyitóelőadás: A Jó Állam Kutatás jelene és jövője (15')
   
 2. Dr. Bóday Pál Központi Statisztikai Hivatal, főosztályvezető

  A Fenntarthatóság számai: mire jók az indikátorok (15')
   
 3. Petényi Sára NKE, Államkutatási és Fejlesztési Intézet, Mérési és Módszertani Iroda

  Mit és hogyan mérjünk, a fejlesztés támogatása érdekében (15')
   
 4. Czippán Katalin, NKE, Államkutatási és Fejlesztési Intézet, Mérési és Módszertani Iroda

  SDG vs. JAJ – hogyan segíti a hazai célokat a Jó Állam Kutatás - FF horizontális vetület (15')
   
 5. Besenyei Mónika hatásterületi vezető, NKE, Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézet

  Az indikátorok fontosságáról - miközben nem vész el a lényeg (15')

5. Ökoszisztéma szolgáltatások: összeomlás vagy alkalmazkodás (elnök: Dr. Zlinszky János, PPKE JAK)

Az ökoszisztéma szolgáltatások koncepciójának alapja, hogy ha a társadalmi-gazdasági folyamatokhoz a természet által biztosított alapvető feltételeket monetarizálják, akkor a velük való „gazdálkodás” igazságosabbá és ésszerűbbé válik. Ezen szolgáltatások működésébe való beavatkozás az emberi társadalom és a természet súlyos zavaraira vezet. A szekció az alábbi kérdésekre keresi a választ:

-        a nyersanyag szolgáltatás zavara esetén honnan vesszük majd az egészséges ivóvizet, a faanyagot, az élő szervezetek szolgáltatásait, a természetes energiaforrásokat vagy éppen a természetben található gyógyszer-alapanyagokat?

-        a szabályozó szolgáltatások károsodása esetén hogyan küzdünk meg a klíma felborulásával, a rendkívüli időjárási körülményekkel, a feldolgozatlan hulladékokkal és az elszabadult járványokkal?

-        a kulturális szolgáltatások további megfogyatkozása esetén például mit mondunk majd a gyermekeinknek, ha fürödni szeretnének egy tóban, vagy kirándulni szeretnének menni?

Előadók:

1.      Szamek Gabriella, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes Titkársága, ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék, jogi főreferens, megbízott oktató

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai és a klíma

2.      Fülöp Sándor  NKE, FFTI

Ökoszisztéma szolgáltatások jogi vonatkozásai

3.      Gorliczay Edit, Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Ph.D hallgató

Innovatív állattenyésztési technológia a mezőgazdasági eredetű üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében

4.      Dr. Koncz Péter, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, projektmenedzser

Legeltetéssel a szénmegkötésért és az élelmezés-biztonságért

5.      Molnár Tibor János, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Festetics Doktori Iskola, PhD hallgató

Mit üzen a 18. század a 21. századnak? A történeti ökológia által beazonosított fenntartható tájhasználatok és gazdálkodási formák a Kárpát-medencében

·         POSZTER: Mészárosné Póss Anett, SZIE, MKK, NVI, PhD hallgató

A modern szervesanyag-gazdálkodástól a komposztálásig

6. Klímaváltozás és közegészségügy (elnök: Prof. Dr. Petrányi Győző, MTA)

Az éghajlatváltozás, az emberiség életmódja és túlnépesedése azt a természeti környezetet alakítja át, amelyben és amelyből maga az emberiség él. Ez a folyamat a környezet minden összetevőjére, így a közegészségügyre is kihat: a WHO becslése szerint az összes halálozási ok 23%-a valamilyen környezeti tényezőhöz köthető. Az éghajlatváltozás – korunk egyik legfontosabb környezeti megatrendje – közegészségi helyzetre gyakorolt hatása, nagyságrendje, iránya és mélysége még a szakmai közönség előtt is csak kevéssé ismert.

A szekcióba a következő fő témakörökben várunk előadókat: a szisztematikus környezeti változások és ingadozási jelenségek jelenlegi és várható jövőbeli hatása az emberi szervezetre és a genetikai örökségre; az éghajlatváltozás során megjelent és várhatóan megjelenő vagy behurcolt betegségek; a felszíni vizekben és az ivóvizekben terjedő, illetve megerősödő újabb kórokozók és betegségek; a rendkívüli gradációs és migrációs képességgel rendelkező rovarvilág terjedése és hatásai az emberi környezetre és egészségre.

Előadók:

1.      Dr. Páldy Anna, OKI, ÁNTSz

Környezetegészségügyi epidemiológia, klímaváltozás egészségügyi hatásai

2.      Dr. Vargha Márta, OKI, víz mikrobiológus

Klímaváltozás és ivóvíz

3.      Dr. Farkas Róbert, SZIE, Állatorvostudományi Egyetem

Éghajlatváltozás és ízeltlábúak által terjesztett kórokozók

4.      Dr. Kasza Gyula, NÉBIH

Élelmiszerpazarlás az élelmiszerláncban – látens tartalékok az élelmezésbiztonságban

·         POSZTER: Simonyi, Gyula I., BOCS Civilizációtervezés Alapítvány, elnök

A közegészségügy a 14 leghatékonyabb megoldás-csoport élén a légköri CO2-EQ csökkentésében: a Drawdown elemzés bemutatása

7. Technológia, nyersanyagok és energia a 21. században (elnök: Hegyi Róbert, GE Power)

A népességrobbanás, a folyamatos gazdasági növekedés igénye és Földünk erőforrásainak szűkösebbé válása nem csak szociális és társadalmi problémák sokaságát eredményezik, hanem soha nem látott kihívások elé állítják az ipart is. A technológiai fejlődés azonban egyúttal képes a fenti problémák egy részére megoldásokkal is szolgálni. A fejlett ipari társadalmak energiaigényének csökkenő üvegházhatású gázkibocsátás melletti biztosítása, ritka anyagok másokkal való helyettesítése, az ipari termelékenység további fokozása, de a társadalmi konfliktusok megelőzése, kezelése is csak technológiai kutatás-fejlesztés, negyedik generációs ipari automatizálás és a mindent átszövő, fejlett információs technológiák segítségével valósítható meg. Erre a komplex kihívásra adott válaszok képezik szekciónk előadásainak témáját.

Előadók:

1.      Dr. Ferencz Zoltán József, MTA, TK, Szociológiai Intézet

Az energiafelhasználást befolyásoló társadalmi folyamatok és igények a klímaváltozás tükrében

2.      Dr. Szigeti Tamás János, WESSLING Hungary Kft.

Az éghajlatváltozás hatása a Föld vízgazdálkodásán tükröződik vissza a legélesebben

3.      Balogh Szabolcs, NKM Mobilitás Kft., ügyvezető

Elektromobilitás – egy új technológiai forradalom hajnalán

4.      Dr. Tóth Zoltán, GE-lightnening

Fenntarthatóság - a Jevons paradoxon a világítástechnikában

5.      Prof. Dr. Földi László, NKE, HHK, KVI, Műveleti Támogató Tanszék

Az ABV védelem egyes elemeinek fejlesztése a globális klímaváltozás következményeinek figyelembe vételével

6.      Dr. Németh Zsolt, NKE, FFTI

Új utakon: termolitikus hulladékhasznosítás az iparban

 

 

Tudományos szervezőbizottság

A szervezőbizottság tagjai elismert magyar fenntarthatósági kutatók.

 

 • Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András – egyetemi tanár, NKE, VTK, FFTI
 • Dr. Hetesi Zsolt – tudományos főmunkatárs, NKE, VTK, FFTI
 • Dr. Fülöp Sándor – szakértő, NKE, VTK, FFTI
 • Kiszel Vilmos – szakértő, NKE, VTK, FFTI
 • Dr. Németh Zsolt – szakértő, NKE, VTK, FFTI
 • Mark McCaffrey – szakértő, NKE, VTK, FFTI

 

E-mail cím: ffti@uni-nke.hu.

 

További, folyamatosan frissülő információkat weboldalunkon talál: https://vtk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/climatters-2018

 

Program (szakmai):

                           

2018. május 24. (csütörtök), Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem, Ludovika tér 2., 1083 Budapest

8:30 - 9:00

Regisztráció, kávé

 

9:00 - 9:10

Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok , oktatási rektorhelyettes, NKE (10’)

Házigazda köszöntő

9:10 – 9:40

Ilaria Perissi, Ph.D., senior researcher, University of Florence (30’) angol nyelven

Természeti erőforrás-válság és a Föld határai

9:40– 10:10

Lt. Gen. Thomas P. Bostick, U.S. Army, Retired, Intrexon CorporationChief Operating Officer (30’) angol nyelven

A természeti erőforrás-szűkösség globális biztonságpolitikai összefüggései

10:10 – 10:40

Prof. Dr. Kerekes Sándor, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem (30’)

A társadalmi tervezés dilemmái: a fenntarthatóság "szelíd" és "vad" problémái

10:40 – 11:10

Daniel R. Brooks, professor, University Of Toronto, visiting senior research fellow, Institute of Advanced Studies Kőszeg (30’) angol nyelven

A Tökéletes Vihar: Klímaváltozás, Betegség, Mi

                           

 

11:20 – 12:00       A vendégek átkísérése az Orczy úti kollégium épületébe, kávészünet

 

2018. május 24. (csütörtök), Orczy úti kollégium, Orczy út 1., 1089 Budapest – Földszinti előadó termek

12:00 - 13:30

Párhuzamos szekcióülések I.

1. A természeti erőforrás-válság biztonságpolitikai kihívásai: konfliktusok, természeti katasztrófák, migráció és a globális hatalmi átrendeződés − Elnök: Dr. Hautzinger Zoltán, NKE, RTK

Előadók:

1.      Kirovné Dr. Rácz Réka Magdolna, NKE Katasztrófavédelmi Intézet, adjunktus

Magyarország hidrológiai eredetű katasztrófaveszélyezettségének változásai az extrém mennyiségű és intenzitású csapadékhullás tükrében

2.      Tóth Klaudia, NKE NETK hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium elnök

         Egy fal, ami nagy és zöld – az afrikai Nagy Zöld Fal kezdeményezés múltja, jelene és jövője

3.      Dr. Baranyai Gábor, NKE, VTK, FFTI, szervezési igazgató

A nemzetközi folyók biztonságpolitikai vonatkozásai: a háború vagy a béke forrásai?

4.      Heincz Balázs, NKE, VTK, FFTI, munkatárs

A globális vízügyi kormányzás aktuális kérdései

2. From Person to Planet: Scaling Sustainable Practices – Elnök: Mark McCaffrey, NKE, FFTI

Előadók:

1.      Szűcs Krisztina, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Ph.D. hallgató

Sustainable future: building on the study of natural systems (Fenntarthatóság: következtetések a természetes rendszerek tanulságaiból)

2.      Jackovics Péter tű. Ezredes, BM, OKF, Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály, főosztályvezető

Social Responsibility: Disasters (Társadalmi felelősségvállalással a katasztrófák ellen)

3.      Bábosik Mária, MNB, PhD hallgató

Regional Response to Climate Change – Climate Financing by the Multilateral Development Banks (A multilaterális fejlesztési bankok válasza a klímaváltozás globális kihívására)

4.      Hosszú Zoltán, Agro-Economist & Rural Development Engineer, Krishna-valley, Hungary

Krishna-valley as a Model for a Hub of a Network of Small and Medium Sized Ecovillages (Krisna-völgy mint a kis és középméretű ökofalvak hálózatának központja)

5.      Dr. Varga Béla, egyetemi docens, Dr. Tóth József, kiemelt gyakorlati oktató, NKE, HHK, KRI (Katonai Repülő Intézet)

Crusade against the carbon dioxide or how the civil aviation industry tries to rein its ever increasing carbon dioxide emission (Keresztesháború a széndioxid ellen, avagy mit tesz a polgári repülés az egyre növekvő széndioxid kibocsátásának megfékezésére)

1.      Matias Mallmann Rohde, NKE, research fellow

Transformation and use of lignin from black liquor as a flocculating agent in wastewater treatment (Fekete lúgból származó lignin átalakítása és felhasználása flokkuláló szerként a szennyvíztisztításban)

·         POSZTER: Muhammad Umar Faruk, Kaposvári Egyetem

Environmental Taxation in Nigeria (Környezeti adózás Nigériában)

3. Társadalmi-gazdasági átmenet lehetőségei – Elnök: Dr. Tóth Gergely, Kaposvári Egyetem

Előadók:

1.      Dr. Győri Zsuzsanna, Budapesti Gazdasági Egyetem, PSZK, főiskolai docens

Vállalati környezetvédelem – megoldva? Az elmúlt évtizedek sikerei és mai kihívások

2.      Nagy Zita Barbara, Pannon Egyetem Georgikon Kar, tanársegéd

A jövedelemegyenlőtlenség a társadalmak világbetegsége

3.      Jakuschné Dr. Kocsis Tímea, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Módszertani Intézet, egyetemi docens

Az élelmiszeripari termékek környezeti hatásai és számszerűsítésük nehézségei

4.      Zachár János   ECO-Invest Kft., ügyvezető igazgató

Háztartási élelmiszer-pazarlás modellezése

5.       Dr. Tóth Gergely, Kaposvári Egyetem, GTK, egyetemi docens

A gazdasági növekedés hármas határának kiszámítása felé

A Jó Állam Jelentés Fenntarthatóság hatásterülete nyilvános szakmai műhely – (elnök: Dr. Kaiser Tamás, NKE, ÁKK)

Előadók:

 1. Kaiser Tamás, NKE, Államkutatási és Fejlesztési Intézet, tudományos igazgató

  Nyitóelőadás: A Jó Állam Kutatás jelene és jövője (15')
   
 2. Dr. Bóday Pál, Központi Statisztikai Hivatal, főosztályvezető

  A Fenntarthatóság számai: mire jók az indikátorok (15')
   
 3. Petényi Sára NKE, Államkutatási és Fejlesztési Intézet, Mérési és Módszertani Iroda

  Mit és hogyan mérjünk, a fejlesztés támogatása érdekében (15')
   
 4. Czippán Katalin, NKE, Államkutatási és Fejlesztési Intézet, Mérési és Módszertani Iroda

  SDG vs. JAJ – hogyan segíti a hazai célokat a Jó Állam Kutatás - FF horizontális vetület (15')
   
 5. Besenyei Mónika, hatásterületi vezető, NKE, Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézet

  Az indikátorok fontosságáról - miközben nem vész el a lényeg (15')

13:30 – 15:00

Ebédszünet, kiállítás

Kiállítás megtekintése, kapcsolatépítés

15:00 – 17:00

Párhuzamos szekcióülések II.

5. Ökoszisztéma szolgáltatások: összeomlás vagy alkalmazkodás? - Elnök: Dr. Zlinszky János, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Előadók:

1.      Szamek Gabriella, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes Titkársága, ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék, jogi főreferens, megbízott oktató

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai és a klíma

2.      Fülöp Sándor  NKE, FFTI

Ökoszisztéma szolgáltatások jogi vonatkozásai

3.      Gorliczay Edit, Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Ph.D hallgató

Innovatív állattenyésztési technológia a mezőgazdasági eredetű üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében

4.      Dr. Koncz Péter, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, projektmenedzser

Legeltetéssel a szénmegkötésért és az élelmezés-biztonságért

5.      Molnár Tibor János, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Festetics Doktori Iskola, PhD hallgató

Mit üzen a 18. század a 21. századnak? A történeti ökológia által beazonosított fenntartható tájhasználatok és gazdálkodási formák a Kárpát-medencében

·         POSZTER: Mészárosné Póss Anett, SZIE, MKK, NVI, PhD hallgató

A modern szervesanyag-gazdálkodástól a komposztálásig

6. Klímaváltozás és közegészségügy − Elnök: Prof. Dr. Petrányi Győző, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Előadók:

1.      Dr. Páldy Anna, OKI, ÁNTSz

Környezetegészségügyi epidemiológia, klímaváltozás egészségügyi hatásai

2.      Dr. Vargha Márta, OKI, víz mikrobiológus

Klímaváltozás és ivóvíz

3.      Dr. Farkas Róbert, SZIE, Állatorvostudományi Egyetem

Éghajlatváltozás és ízeltlábúak által terjesztett kórokozók

4.      Dr. Kasza Gyula, NÉBIH

Élelmiszerpazarlás az élelmiszerláncban – látens tartalékok az élelmezésbiztonságban

·         POSZTER: Simonyi, Gyula I., BOCS Civilizációtervezés Alapítvány, elnök

A közegészségügy a 14 leghatékonyabb megoldás-csoport élén a légköri CO2-EQ csökkentésében: a Drawdown elemzés bemutatása

7. Technológia, nyersanyagok és energia a 21. században − Elnök: Hegyi Róbert, GE Power

Előadók:

1.      Dr. Ferencz Zoltán József, MTA, TK, Szociológiai Intézet

Az energiafelhasználást befolyásoló társadalmi folyamatok és igények a klímaváltozás tükrében

2.      Dr. Szigeti Tamás János, WESSLING Hungary Kft.

Az éghajlatváltozás hatása a Föld vízgazdálkodásán tükröződik vissza a legélesebben

3.      Balogh Szabolcs, NKM Mobilitás Kft., ügyvezető

Elektromobilitás – egy új technológiai forradalom hajnalán

4.      Dr. Tóth Zoltán, GE-lightnening

Fenntarthatóság - a Jevons paradoxon a világítástechnikában

5.      Prof. Dr. Földi László, NKE, HHK, KVI, Műveleti Támogató Tanszék

Az ABV védelem egyes elemeinek fejlesztése a globális klímaváltozás következményeinek figyelembe vételével

6.      Dr. Németh Zsolt, NKE, FFTI

Új utakon: termolitikus hulladékhasznosítás az iparban

 

 

 

Program (nagyközönség):

Kiállító tér – Fenntarthatósági nap

 

11:00 – 18:00                Kiállítói tér rendezvényei    egész nap folyamatosan

Kiállítók:

NÉBIH

NKM Mobilitás Kft.

Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm

BogBag

IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.

ELTE EKSZ

Baja Víztudományi Kar

Absztrakt minta Climatters 2018 HU.docx
Word letöltése
Jelentkezesi lap Climatters 2018.docx
Word letöltése