I. Felhívás

I. FELHÍVÁS

II. ORSZÁGOS TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZ–GAZDÁLKODÁSI KONFERENCIA

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem II. Országos Települési Csapadékvíz–gazdálkodási Konferenciát szervez 2019. november 21-én, az Egyetem Víztudományi Karán (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.).

A konferencia célja

 • a meglévő települési csapadékvíz elvezető rendszerek alacsony csapadékvíz-visszatartó és csapadékvíz-tározó képességét növelő legfontosabb jövőbeli intézkedések, fejlesztési stratégiák, beavatkozások, és a klímaváltozás hatásait figyelembe vevő település-fejlesztés lehetőségeinek;
 • a klímaváltozással együtt járó szélsőséges időjárási helyzeteket figyelembe vevő hatékony települési csapadékvíz-gazdálkodás műszaki, gazdasági és jogi megoldásainak, az alkalmazási feltételek megteremtésének;
 • a jövőbeli trendek vizsgálatát figyelembevevő csapadékmaximum függvények aktualizálását, új, pontosabb, becsléseket adó eljárások, tervezői gyakorlatok és többszintű tervezési eljárások, az elavult tervezési alapelveket tartalmazó segédletek (műszaki irányelvek) felülvizsgálati lehetőségeinek;
 • a csapadékmérő hálózat fejlesztésének, a fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodás természet közeli megoldásainak;
 • a csapadékvíz minőségének megőrzése és a tározóképesség növelése vonatkozó alapvető, a városok üzemelésének, a lakosság életfeltételeinek javítását szolgáló egyéni és önkormányzati ösztönzők bemutatása.

 A konferencia tervezett szekciói

 • Integrált települési vízgazdálkodás
 • Stratégia, politika és oktatás
 • Előrejelzés, méretezés és tervezés
 • Infrastruktúra-gazdálkodás, üzemeltetés
 • Kutatás, innováció és legjobb gyakorlat
 • Együttműködés és integráció
 • Település- és lakosságvédelem
 • Intézményi Diákköri Konferencia (TDK)

 

 A konferenciával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, határidők:

A konferencia tervezett időtartama 10.00 és 17.00 óra között. Hivatalos nyelve magyar, a részvétel ingyenes, de létszámkorlát miatt regisztrációhoz kötött. A regisztráció tartalmazza a catering szolgáltatást.

Előadói regisztráció:

A rendezvényen lehetőséget biztosítunk előadói jelentkezésre. A konferencián elhangzott előadások tartalmi vázlata nyomtatott formában jelenik meg, majd a teljes előadásanyagot tartalmazó lektorált  kiadványban online kerül megjelenésre. Előadói jelentkezésre a csapadek@uni-nke.hu e-mail címen van lehetőség a következő adatok megadásával: név, elérhetőség, választott szekció, előadás címe, egyoldalas tartalmi összefoglaló

Jelentkezési határidő (előadók részére): 2019. szeptember 30.
A teljes tanulmány beküldésének határideje: 2019. október 15.

 Résztvevői és kiállítói regisztráció:

A konferencián Vízügyi Igazgatóságok dolgozói részére továbbképzési lehetőséget biztosítunk, valamint csapadékvíz-gazdálkodáshoz kapcsolódó műszerkiállítást is tervezünk.
A regisztrációra 2019. szeptember 1. és 2019. október 15. között lesz lehetőség.

 

A konferencia szervezésben közreműködő szervezetek:

 • Magyar Víziközmű Szövetség
 • Magyar Hidrológiai Társaság
 • Országos Vízügyi Főigazgatóság
 •  Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség
 •  Magyar Tudományos Akadémia, Környezettudományi Elnöki Bizottság, Víz és Környezet Albizottság
 • Magyar Mérnöki Kamara
 •  BM OVF Tudományos Tanácsa
 •  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címre szíveskedjenek küldeni: csapadek@uni-nke.hu