Víz és Biztonság Magyarországon Konferencia szekciói

VÍZKÉSZLETKOCKÁZATOK SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Dr. Váradi József elnök (OVF Tudományos Tanács)

Helyszín: Orczy Úti Kollégium A-B (OK-F14)

Láng István (OVF) „Felszíni víz-készleteink mennyiségi változásának forgatókönyvei”
Prof. Dr. Istvánovics Vera (BME) Felszíni vizeinket veszélyeztető szennyeződések „
Prof. Dr. Szűcs Péter (ME) „Felszín alatti vízkészleteink mennyiségi és minőségi biztonsága”
Ungvári Gábor (BCE) Vízkészleteink tulajdona, díja és ára mint a biztonságban tartás eszközrendszere”


ÁR- ÉS BELVÍZ BIZTONSÁG, MINT A SOK VÍZ KOCKÁZATAI SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Dr. Szlávik Lajos elnök (MHT)

Helyszín: Orczy Úti Kollégium C-D (OK-F14)

Csengeriné Veczán Éva (OVF) „Árvízi kockázat és biztonság”
Dobó Kristóf (OVF) „Differenciált árvízvédelem”
Gombás Károly (ÉDUVIZIG) „Kockázatmegelőző vízkárelhárítás”
Dr. Balatonyi László (NKE VTK) „Települési vízkárok és megelőzésük”


VÍZBIZTONSÁG - HIVATÁSRENDEK SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Dr. Mógor Mária Judit tű. dandártábornok hatósági főigazgató-helyettes (OKF)

Helyszín: Oktatási Központ 413 (O-413)

Dr. Major Róbert r. ezredes (NKE RTK) „A víz védelmének rendészeti eszközei”
Dr. Teknős László tű. százados (NKE KVI) „A hazai hidrológiai eredetű veszélyeztetettségből adódó katasztrófavédelmi feladatok elemzése, kiértékelése”
Dr. Endrődi István tű. ezredes (NKE KVI)A víz mint nemzetbiztonsági kockázat a katasztrófavédelem szempontjából”
Dr. Kirovné Rácz Réka tű. őrnagy (NKE KVI) „Az extrém csapadékhullással összefüggő hidrológiai eredetű káresemények megelőzésének lehetőségei a vízügyi hatósági feladatok tükrében”


IVÓVÍZBIZTONSÁG SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Dr. Bíró Tibor dékán (NKE VTK)

Helyszín: Oktatási Központ 414 (O-414)

Major Éva (FVM)Az ivóvízellátás környezetegészségügyi vonatkozásai”
Szeverényi György (Alföldvíz Zrt.) „Ivóvízminőség-javító program tapasztalatai”
Szebényiné Vincze Borbála (DRV) „Biztonságos ivóvízellátás”
Salamon Endre (NKE VTK) Trendek a víztisztítási technológiákban, K+F eredmények”
Dr. Knisz Judit (NKE VTK) „Az ivóvízhálózatok biológiai vonatkozásai"


A VÍZBIZTONSÁG NEMZETKÖZI ASPEKTUSAI SZEKCIÓ
Szekcióelnök: Dr. Mikó János (NKE VTK)

Helyszín: Oktatási Központ 415 (O-415)

Dr. Baranyai Gábor (NKE VTK) „A nemzetközi vízgyűjtők mint biztonságpolitikai kockázat?”
Heincz Balázs (NKE VTK) „A vízbiztonság kérdése az ENSZ rendszerében”
Horváth Balázs (OVF) „A VKI végrehajtási tapasztalatai az EU tagállamokban”