Szakirányú továbbképzések

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

Vízrajzi szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 25.

A képzés célja a jelentkező ismeretanyagának bővítése korszerű általános és szakmai vízrajzi ismeretekkel. A mérnöki oklevéllel, szakmai előképzettséggel rendelkező szakmérnökök a továbbképzés elvégzése után képesek lesznek a vízrajz területén megjelenő kihívások, a vízrajzi mérőhálózatok, mérőrendszerek, monitoring rendszerek tervezésére és üzemeltetésére, valamint a korszerű méréstechnikai, adatföldolgozási és adatkezelési feladatok magas színvonalú, a növekvő elvárásoknak megfelelő ellátására.

Vízrajzi szakmérnök képzési tájékoztató

Vízrajzi szakmérnök jelentkezési lap

Árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 25.

A hallgatók elsajátítják az árvíz- és belvízvédekezési feladatok helyszíni operatív irányítását, a védekezést irányító szervezet szakfeladatait, az árvíz- és belvízvédelem szakterületen jelentkező fejlesztési feladatok megoldási lehetőségeit; a szakhatósági feladatok emelt szintű ellátását, valamint az árvíz- és belvízvédelem szakterületen tervezői, szakértői, valamit az építési műszaki ellenőri munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének alapismereteit.

Árvíz- és belvízvédelmi képzési tájékoztató

Árvíz- és belvízvédelmi jelentkezési lap

Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szak

A képzés során a hagyományos és új technológiákat és azok megvalósítását szolgáló műtárgyakat, berendezéseket, létesítésüket, üzemeltetésüket; a korszerű üzemeltetés irányítástechnikai berendezéseit és a fontosabb irányítási algoritmusokat; az üzemeltetéshez szükséges műszaki-gazdasági és jogi ismereteket, valamint a kapcsolódó elméleti alapokat, ágazati és EU-ismereteket sajátíthatnak el a hallgatók.

Vízellátás-csatornázás képzési tájékoztató

Vízellátás-csatornázás jelentkezési lap 

Természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja a jelentkezők ismeretanyagának bővítése korszerű általános és szakmai természetvédelmi és vízgazdálkodási ismeretekkel. A mérnöki oklevéllel, szakmai előképzettséggel rendelkező szakmérnökök a továbbképzés elvégzése után képesek lesznek a természetvédelem területén megjelenő vízgazdálkodással kapcsolatos kihívások, illetve a vízgazdálkodás területén megjelenő természetvédelmi kérdések kezelésére, tervezési, hatósági-felügyeleti és üzemeltetési jellegű feladatok és munkák magas színvonalú, a növekvő elvárásoknak megfelelő ellátásra.

Vízügyi közgazdász szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja a vállalkozásokban és a közszférában praktizáló, műszaki alapdiplomát szerzett szakemberek továbbképzése annak érdekében, hogy a munkájuk során felmerülő gazdasági problémák megoldására önállóan vagy egy ütőképes szakértői csapat értékes tagjaként képessé váljanak. Az elméleti és gyakorlati ismereteket megszerzett végzett hallgatók gazdálkodási és vezetési feladatokat teljesítenek a magas műszaki tartalmú létesítmények tervezési, kivitelezési, üzemeltetési, fejlesztési és felhagyási fázisaiban, kiemelten a vízügyi ágazat különböző területein. A posztgraduális szak moduljai úgy épülnek fel, hogy teljes mértékben megfeleljenek azon szakemberek egyedi képzési igényeinek is, akik bővíteni kívánják felkészültségüket a munkaerőpiacra lépést vagy újrabelépést megelőzően, a könnyebb érvényesülés és a gyors karrierépítés érdekében.

Vízügyi közgazdász képzési tájékoztató

Vízügyi közgazdász jelentkezési lap

Vízügyi közigazgatási szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan korszerű műszaki-, jogi- és közigazgatási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik komplex módon képesek a vízgazdálkodás területén jelentkező tervezési, üzemeltetési és vízvédelmi tevékenység támogatására, valamint a hatósági és szakhatósági feladatok ellátására.

Általános információk