Nemzetközi vízpolitika

A Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Kabineten belül önálló nemzetközi vízpolitikai kutató csoport működik, Nemzetközi Vízpolitikai Központ néven.

Az elmúlt évtizedben a nemzetközi vízügyi együttműködési kérdések a világpolitika érdeklődésének homlokterébe kerültek. Az ENSZ által a közelmúltban elfogadott globális fejlesztési keretrendszer, mely önálló Fenntartható Fejlődési Célt (SDG) szentel a kérdésnek, is igazolja a téma kiemelt jelentőségét. Mivel Magyarország felszíni vizeinek 96%-a külföldről érkezik, így hazánk számára a nemzetközi vízügyi együttműködés elsőrendű nemzetbiztonsági, gazdasági és környezetvédelmi érdek. Magyarország ezért élenjár a nemzetközi vízügyi együttműködés előmozdításában, vízgyűjtő keretek között és globálisan is. 

A Nemzetközi Vízpolitikai Központ elsődleges feladata a nemzetközi vízgazdálkodás aktuális kérdéseinek jogi és intézményi megközelítésű tudományos kutatása. Célja továbbá az olyan jelentősebb nemzetközi vízpolitikai folyamatokban és kezdeményezésekben aktív részvétel, mint pl. a határon átnyúló vízügyi együttműködés jogi kereteinek a kiterjesztése vagy a vízzel kapcsolatos SDG végrehajtása. Akadémiai tevékenysége mellett egyes kiemelt kérdésekben szakpolitikai álláspontok és ajánlások rendszeres kiadásával kívánja a magyar és nemzetközi döntéshozatali szervek tevékenységét támogatni. A Nemzetközi Vízpolitikai Központ szervezi és koordinálja az Egyetem International Water Governance című angol nyelvű mesterképzését.

Nemzetközi Vízpolitikai Központ

  • oktatási programjai
  • kutatási tevékenysége
  • tagjai