Szakdolgozati témák

Szakdolgozati témajavaslatok

Dr. Keve Gábor Jégvédekezés, jégmegfigyelés
Alkalmazott műszaki hidrológia
Vízerőhasznosítás tradícionális lehetőségei
   
Dr. Kozák Péter Árvíz
Belvíz
Aszály
   
Koch Dániel Vízhozammérő műtárgy rekonstrukció
Felszín közeli lefolyás vizsgálatok a Kelet-Mecsekben
Felszíni és felszín alatti árhullámok vizsgálata Magyaregregyen
Bajai közforgalmú kikötő fejlesztése, függőleges partfal méretezése
Időinvariáns függvények előállítása és vizsgálata
   
Sziebert János Folyók morfológiai vizsgálata
Folyók vízjárásának hosszú idejű vizsgálata
A lebegtetett hordalékmérés fejlesztési lehetőségei
A vízhozamgörbe és hordalékozam görbe szerkesztési eljárásainak fejlesztése
Vízfolyások vízállásainak, vízhozamainak, lebegtetett hordalékhozamainak hossz-menti összehangolása, vízmérleg, hordalékmérleg számítása
   
Dr. Tamás Enikő Anna Folyamhidraulika, folyógazdálkodás
Hidrológiai statisztikai vizsgálatok
Vízfolyások hordalékszállításának vizsgálati módszerei
Vizes élőhelyek rekonstrukciója/rehabilitációja
Felszín alatti vizek monitorozása és modellezése

Kutatási témák:

Dr. Tamás Enikő Anna Nagy folyók – elsősorban a Duna - és hullámterek morfológiai és  ökológiai folyamatainak multidiszciplináris szemléletű kutatása. A  folyami hordalékszállítás vizsgálata. 
Műszaki hidrológiai, hidrológiai statisztikai vizsgálatok.
Nádas élőhelyek fenntartható, bölcs használatának megalapozása, az élőhelyi változások és a nádi életközösségek populációdinamikája közötti kapcsolat föltárása, élőhely-kezelési, valamint élőhely – rekonstrukciós javaslatok megfogalmazása. Egyes vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok életmódjának, vonulásának kutatása az élőhely-kezelési gyakorlattal összefüggésben.