Szakdolgozati témák

Szakdolgozati témajavaslatok

   
Dr. Bíró Tibor  A Gástyási öntözőrendszer Nagykunsági főcsatornára történő átkapcsolásának tanulmánytervi szintű előkészítése
   

Dr. Keve Gábor

Jégvédekezés, jégmegfigyelés
Területi Vízgazdálkodás
Alkalmazott műszaki hidrológia
Vízerőhasznosítás tradícionális lehetőségei
Sebesség terület elvű vízhozammérési eljárások vizsgálata
Árvízvédelmi gyakorlópálya megvalósítása, fejlesztési lehetőségei
   
Dr. Kovács Péter Geológia
Hidrometria
Hidrológia
   
Dr. Kozák Péter Árvíz
Belvíz
Aszály
   
Koch Dániel Hidraulika
Hidrológia
Vízhozammérő műtárgy rekonstrukció
Vízrendszerek vízpótlása
Ős-Dráva Főcsatorna III. szakasz műtárgyainak geotechnikai és hidraulika méretezése
Felszín közeli lefolyás vizsgálatok a Kelet-Mecsekben
Időinvariáns függvények előállítása és vizsgálata
   
Sziebert János Folyók morfológiai vizsgálata
Folyók vízjárásának hosszú idejű vizsgálata
A lebegtetett hordalékmérés fejlesztési lehetőségei
A vízhozamgörbe és hordalékozam görbe szerkesztési eljárásainak fejlesztése
Vízfolyások vízállásainak, vízhozamainak, lebegtetett hordalékhozamainak hossz-menti összehangolása, vízmérleg,
hordalékmérleg számítása
 
   
Dr. Tamás Enikő Anna Folyamhidraulika, folyógazdálkodás
Hidrológiai statisztikai vizsgálatok
Vízfolyások hordalékszállításának vizsgálati módszerei
Vizes élőhelyek rekonstrukciója/rehabilitációja
Felszíni vizek hidrometriai eljárásainak fejlesztése
   Kisvízfolyások műszaki hidrológiai jellemzése, villámárvizek hidrológiai vizsgálata
   
Majer Fruzsina Kata
Vízgazdálkodási problémák és megoldásai a Dél-Duna-völgyben
   

Kutatási témák:

Dr. Tamás Enikő Anna Nagy folyók – elsősorban a Duna - és hullámterek morfológiai és  ökológiai folyamatainak multidiszciplináris szemléletű kutatása. A  folyami hordalékszállítás vizsgálata. 
Műszaki hidrológiai, hidrológiai statisztikai vizsgálatok.
Nádas élőhelyek fenntartható, bölcs használatának megalapozása, az élőhelyi változások és a nádi életközösségek populációdinamikája közötti kapcsolat föltárása, élőhely-kezelési, valamint élőhely – rekonstrukciós javaslatok megfogalmazása. Egyes vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok életmódjának, vonulásának kutatása az élőhely-kezelési gyakorlattal összefüggésben.