Szakdolgozati témajavaslatok

Dr. Balatonyi László, ÉDUVIZIG

Lajta határtérség öntözésen alapuló mezőgazdasági hasznosításának történelmi feltárása és modern rehabilitációs lehetőségeinek elemzése

Szükségtározók optimális mezőgazdasági hasznosításának lehetőségeinek tárgyalása pl. Lajta vagy Rába mentén

Bújtató műtárgy feltárása és elbontási/megszűntetési terv készítése költségbecsléssel

Vasbeton híd megemelés vagy átépítés tervdokumentációjának elkészítése

Vízkárelhárítás céljára ideiglenes átkelési lehetőségek létesítési lehetőségeinek vizsgálata a Lajtán

Malomági Lajta torkolati mű lezárási nehézségeinek feltérképezése és megoldási lehetőségének kidolgozása (pl. ideiglenes keret behelyezése)

Lajta magasparti védművek kiépítésére engedélyezési részlettervek készítése

Lajta másodrendű művek állapotfeltárása és leírása, problémák összegzése

Multi-beam rendszerrel és keresztszelvény-szerű felméréssel készített medermodellek összehasonlítása, módszertani elemzése

Multi-beam rendszerrel készített mederfelmérések alapján hordalékanyag típus meghatározási lehetőségei, felvételezések felhasználási lehetőségei

 

Dr. Lénárt György

Szivattyútelep tervezése

Zsiliptervezés

Gáttervezés

 

Mrekva László

Városi árvízgazdálkodás

Városi árvízi kockázatértékelés

Zöldtető építés

Városi vízi infrastruktúra