Bemutatkozás

 

 

 

 

 

 

A Víz- és Környezetpolitikai Tanszék feladatai különösen, a Nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szak tantárgyi struktúrájának, valamint tantárgyi programjainak folyamatos fejlesztése, karbantartása és oktatása, az akkreditációs követelmények folyamatos figyelése, és az annak való megfelelés biztosítása. A Ludoviceum keretein belül oktatott Fenntartható fejlődés tantárgy struktúrájának, valamint tantárgyi programjának folyamatos fejlesztése, karbantartása és a tantárgy oktatása és a nemzetközi vízpolitikával és a fenntartható fejlődés állami feladataival kapcsolatos kutatások, kutatói hálózatok felépítése, működtetése, pályázati lehetőségek feltárása és kihasználása.

 

Elérhetőség:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar
Víz- és Környezetpolitikai Tanszék

1083. Budapest, Ludovika tér 2., Szárnyépület 232. és 234 szoba.
+36 1 432 9000 (20-240 mellék)