NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozati és TDK témajavaslatok

Dr. Zlinszky János 

A vízzel közvetlenül és közvetve összefüggő célok és feladatok az ENSZ „Világunk átalakítása” fenntartható fejlesztési programjában, különös tekintettel a fontosabb hazai teendőkre

Magyarország szerepe az önálló vízellátás-szanitáció fenntartható fejlesztési cél (6. Cél) kivívásában, és annak globális végrehajtásában

A vízzel összefüggő indikátorok szükségessége, alkalmazása, megfelelősége és hiánya hazai és nemzetközi fenntarthatósági törekvések monitoring- és ellenőrző rendszereiben

A Balaton víztestének terhelése és védelme az elmúlt 50 évben – van-e összefüggés az intézményi szereplők mintázatának és jogosítványainak változásával?

Víz és ember viszonyának etikai keretei a hazai történelmi egyházak hivatalos megnyilatkozásai függvényébe

 

Dr. Fülöp Sándor

Az Alkotmánybíróság környezetvédelmi tárgyú határozatai (különös tekintettel az 1994-ben és 2015-ben született két környezetvédelmi alaphatározatra)

A környezetvédelmi hatásvizsgálati jogintézmények családja (a hatásvizsgálat, felülvizsgálat, teljesítményértékelés, környezeti vizsgálat, stratégiai vizsgálat, ágazati hatásvizsgálatok, telepengedély stb. jogintézmény elemeinek az összevetése, hatékonyságuk elemzése)

Az Aarhusi Egyezmény végrehajtása az európai és a magyar jogban (különös tekintettel az Egyezmény Jogalkalmazási Bizottságának esetjogára – angol nyelvtudás szükséges)

Levegőtisztaság védelmi tervek (különös tekintettel a tervek időszerűségére és hatékony végrehajtásukat szolgáló rendelkezéseire – angol nyelvtudás előnyt jelent az EUCJ néhány idevágó ítéletének az elemzéséhez)

A közterületeken megrendezett kulturális események jogi megítélése (több jogág keresztbefekvő területe, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás joga, a kereskedelmi jog, a településrendezési és más önkormányzati jogágazatok stb.)

A hulladékgazdálkodási jog alapelvei (különösen az összevetésük a környezetvédelmi jog általános alapelveivel)

Az ökológiai szolgáltatások koncepciójának megjelenése a környezetvédelmi jogban (elsősorban a természetvédelemben, de az agrárigazgatási jog több ágazata is érintett)

Az alternatív energiaforrások által okozott környezetterhelés (különösen a hulladékgazdálkodás, a természetvédelmi jog, a vízvédelmi jog és a zajvédelem jogának a kérdéseit kell vizsgálni, a mögöttes jogpolitikai megfontolásokkal együtt)

A környezetjog rokonterületei (a környezetjoggal sokszor azonos tárgyú, de eltérő szabályozási logikájú területek összehangolása a szűkebb értelemben vett környezetvédelmi célkitűzésekkel; a rokonterületek három nagy területe az egészséggel, az agráriummal és az iparigazgatással összefüggő szabályok)

Környezetvédelmi eljárásjog (a környezetjogi és rokonterületi jogi forrásokban szétszórtan jelen levő eljárásjogi jogintézmények rendszerezése és összevetése az általános közigazgatási eljárásjog intézményeivel)