NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozati témák

Dr. Vadkerti Edit
Vízminőség
Szennyvíztisztítás

Dr. Karches Tamás
Víztisztítás
Szennyvíztisztítás
Szennyezőanyag környezeti terjedése
Áramlástan
Transzportfolyamatok
Wastewater treatment

Dr. Knisz Judit
Ivóvízbiológia
Szennyvízbiológia
Egyedi kisberendezések vizsgálata
Szerves mikroszennyezők a környezetben
Mikrobiálisan befolyásolt korrózió az épített környezetben

Dr. Korponai János
Tótörténeti vizsgálatok
Vízi ökoszisztémák vizsgálata

Goda Zoltán
A Duna védett ivóvízbázisait veszélyeztető havária események
Parti szűrésű vízbázisok működési folyamatai és védelmük
Szerves mikroszennyezők eltávolítási lehetőségei az ivóvíztisztításban
Települési vízellátás
Környezeti kárfelmérés, kármentesítés
A vízgazdálkodás és az éghajlatváltozás összefüggései

Salamon Endre
Vízellátó hálózatok hidraulikai számítása
Szennyvíz elvezető hálózatok hidraulikai számítása
Anyagok átalakulása víz-és szennyvíztechnológiákban
Csapadékvíz elvezetés

Orgoványi Péter
Vízellátó hálózatok hidraulikai modellezése
Közműtervezés
Térinformatikai elemzések