Szakdolgozati témajavaslatok

NKE VTK Vízellátási és Csatornázási Tanszék szakdolgozati témakörök 2019
 
Oktató Téma
Dr. Mátrai Ildikó Víztestek, vízfolyások és állóvizek állapotfelmérése, állapotértékelése és vízminőség-védelmi rekonstrukciója
Dr. Mátrai Ildikó Víztisztítási technológiák felülvizsgálata
Dr. Mátrai Ildikó A szennyvíztisztítás kémiai vonatkozásai
Dr. Mátrai Ildikó Természetközeli szennyvíztisztítás
Dr. Mátrai Ildikó Hulladékgazdálkodás
Dr. Knisz Judit Az ivóvízhálózatokban kialakuló biofilmek on-line monitorozása
Dr. Knisz Judit Az ivóvízhálozatokban kialakuló biofilmek összetételének vizsgálata mikrobiológiai és molekuláris biológiai módszerekkel
Dr. Knisz Judit Szerves mikroszennyezők vizsgálata szennyvíziszapban
Dr. Vadkerti Edit Folyó és állóvizek ökológiai minősítése
Dr. Vadkerti Edit Vizek, víztestek állapotjellemzése adatsorok alapján
Dr. Vadkerti Edit Szerves mikroszennyezők
Dr. Vadkerti Edit Klímastratégia
Goda Zoltán Az ivóvíztisztításban alkalmazott arzéneltávolító technológiák hatására keletkező arzénes vasiszap mennyiségi változásai és kezelési lehetőségei Magyarországon
Goda Zoltán A bajai ivóvízbázis vízkémiai változásainak elemzése
Goda Zoltán A Duna védett ivóvízbázisait veszélyeztető havária események bemutatása
Goda Zoltán Parti szűrésű kutakat veszélyeztető leggyakoribb szennyezőforrások bemutatása
Goda Zoltán Vízműrekonstrukciók
Goda Zoltán Települések vízellátási lehetőségeinek bemutatása, ivóvízminőség javítási lehetőségek elemzése
Salamon Endre Vízellátó hálózatok hidraulikai modellezése
Salamon Endre Szennyvíz elvezető hálózatok hidraulikai modellezése
Salamon Endre Anyagok átalakulása a vízszerzés, víztisztítás, vízelosztás során
Salamon Endre Anyagok átalakulása a szennyvíz gyűjtése, a szennyvíz tisztítása során
Salamon Endre Laboratóriumi ivóvíz és szennyvíz vizsgálatok
Salamon Endre Szivárgáshidraulika
Török László Szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez alapadatok előállítása
Török László Szelektív anyageltávolítás ipari és ivóvízből
Török László Nyomásalatti szennyvízcsatorna rendszer üzemének szimulációja EPANET-tel
Török László Szeremle csapadékvíz elvezetésének műszaki megalapozása
Török László Vízellátó rendszerek energiahatékony működése
Török László Vízveszteség mérő gyakorlópálya tervezése
Török László Szennyvíztisztító telep tervezése
Török László Szennyvíztisztító telepi műtárgy tervezése
Török László Szennyvíztisztító telep működésének értékelése
Török László Szennyvíztisztító telepi emissziók
Török László Csapadékvíz elvezető rendszerek
Török László Csapadékvíz gazdálkodás