Szakdolgozati témák

Dr. Vadkerti Edit
Vízminőség
Szennyvíztisztítás

Dr. Knisz Judit
Ivóvízbiológia
Szennyvízbiológia
Egyedi kisberendezések vizsgálata
Szerves mikroszennyezők a környezetben
Mikrobiálisan befolyásolt korrózió az épített környezetben

Dr. Korponai János
Tótörténeti vizsgálatok
Vízi ökoszisztémák vizsgálata

Goda Zoltán
A Duna védett ivóvízbázisait veszélyeztető havária események
Parti szűrésű vízbázisok működési folyamatai és védelmük
Szerves mikroszennyezők eltávolítási lehetőségei az ivóvíztisztításban
Települési vízellátás
Környezeti kárfelmérés, kármentesítés
A vízgazdálkodás és az éghajlatváltozás összefüggései

Parrag Tamás
Vízkémiai vizsgálatok
Mikroszennyezők eltávolítása, lebontása

Salamon Endre
Vízellátó hálózatok hidraulikai számítása
Szennyvíz elvezető hálózatok hidraulikai számítása
Anyagok átalakulása a vízszerzés, víztisztítás, vízelosztás során
Anyagok átalakulása a víztisztítás során
Anyagok átalakulása a vízellátás során
Anyagok átalakulása a szennyvíz gyűjtése során
Anyagok átalakulása a szennyvíz tisztítása során
Anyagok átalakulása a szennyvíziszapok kezelése során
Csapadékvíz elvezetés

Orgoványi Péter
Vízellátó hálózatok hidraulikai modellezése
Közműtervezés