Szakdolgozati témák

Dr. Vadkerti Edit
Vízminőség
Szennyvíztisztítás

Dr. Karches Tamás
Víztisztítás
Szennyvíztisztítás
Szennyezőanyag környezeti terjedése
Áramlástan
Transzportfolyamatok
Wastewater treatment

Dr. Knisz Judit
Ivóvízbiológia
Szennyvízbiológia
Egyedi kisberendezések vizsgálata
Szerves mikroszennyezők a környezetben
Mikrobiálisan befolyásolt korrózió az épített környezetben

Dr. Korponai János
Tótörténeti vizsgálatok
Vízi ökoszisztémák vizsgálata

Goda Zoltán
A Duna védett ivóvízbázisait veszélyeztető havária események
Parti szűrésű vízbázisok működési folyamatai és védelmük
Szerves mikroszennyezők eltávolítási lehetőségei az ivóvíztisztításban
Települési vízellátás
Környezeti kárfelmérés, kármentesítés
A vízgazdálkodás és az éghajlatváltozás összefüggései

Salamon Endre
Vízellátó hálózatok hidraulikai számítása
Szennyvíz elvezető hálózatok hidraulikai számítása
Anyagok átalakulása víz-és szennyvíztechnológiákban
Csapadékvíz elvezetés

Orgoványi Péter
Vízellátó hálózatok hidraulikai modellezése
Közműtervezés
Térinformatikai elemzések