Szakdolgozati témajavaslatok

NKE VTK Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet szakdolgozati témakörök 2018. február
 
Oktató Téma
Dr. Cimer Zsolt A habbal oltás környezetvédelmi problémái 
Dr. Cimer Zsolt A szennyvíztisztító telepek iparbiztonsági problémái
Dr. Karches Tamás Ivóvíz- és szennyvíztisztítási műtárgyak áramlási viszonyainak vizsgálata 
Dr. Karches Tamás Felszíni vizeket érő havária jellegű szennyezők nyomon követése transzportmodellezéssel
Dr. Karches Tamás Anyagforgalmi modellen alapuló optimalizálási lehetőségek szennyvíztisztításban 
Dr. Karches Tamás Szennyvíztisztítási kisberendezések tervezése és üzemeltetése 
Dr. Mátrai Ildikó Víztisztítási technológiák felülvizsgálata
Dr. Mátrai Ildikó Víztestek, vízfolyások és állóvizek állapotfelmérése, állapotértékelése és vízminőség-védelmi rekonstrukciója
Dr. Mátrai Ildikó A szennyvíztisztítás kémiai vonatkozásai
Dr. Mátrai Ildikó Természetközeli szennyvíztisztítás
Dr. Knisz Judit Az ivóvízhálózatokban kialakuló biofilmek on-line monitorozása
Dr. Knisz Judit Az ivóvízhálozatokban kialakuló biofilmek összetételének vizsgálata mikrobiológiai és molekuláris biológiai módszerekkel
Dr. Knisz Judit A fertőtlenítőszer hatásának vizsgálata az ivóvízhálózatokban található mikroorganizmusokra
Dr. Vadkerti Edit Folyó és állóvizek ökológiai minősítése
Dr. Vadkerti Edit Vizek, víztestek állapotjellemzése adatsorok alapján
Goda Zoltán Az ivóvíztisztításban alkalmazott arzéneltávolító technológiák hatására keletkező arzénes vasiszap mennyiségi változásai és kezelési lehetőségei Magyarországon
Goda Zoltán A bajai ivóvízbázis vízkémiai változásainak elemzése
Goda Zoltán A Duna védett ivóvízbázisait veszélyeztető havária események bemutatása
Goda Zoltán Parti szűrésű kutakat veszélyeztető leggyakoribb szennyezőforrások bemutatása
Salamon Endre Vízellátó hálózatok hidraulikai modellezése
Salamon Endre Szennyvíz elvezető hálózatok hidraulikai modellezése
Salamon Endre Anyagok átalakulása a vízszerzés, víztisztítás, vízelosztás során
Salamon Endre Anyagok átalakulása a szennyvíz gyűjtése, a szennyvíz tisztítása során
Salamon Endre Laboratóriumi ivóvíz és szennyvíz vizsgálatok
Török László Szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez alapadatok előállítása
Török László Szelektív anyageltávolítás ipari és ivóvízből
Török László Nyomásalatti szennyvízcsatorna rendszer üzemének szimulációja EPANET-tel
Török László Szeremle csapadékvíz elvezetésének műszaki megalapozása
Török László Vízellátó rendszerek energiahatékony működése
Török László Vízveszteség mérő gyakorlópálya tervezése
Török László Szennyvíztisztító telep tervezése
Török László Szennyvíztisztító telepi műtárgy tervezése
Török László Szennyvíztisztító telep működésének értékelése
Török László Szennyvíztisztító telepi emissziók
Török László Csapadékvíz elvezető rendszerek
Török László Csapadékvíz gazdálkodás