Szakirányú továbbképzések

Szakmérnöki-szakirányú továbbképzések


Természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnök

A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség szerezhető.
A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév. Levelező munkarendű szakirányú továbbképzésekre intézményi jelentkezési lapon történik a jelentkezés.  További információ intézetünk titkárságán érhető el.
Mérnöki alapdiploma esetén - sikeres záróvizsgával - szakmérnöki oklevél szerezhető

Vízellátás-csatornázás szakmérnök

Képzési cél: A szakmérnöki (másoddiplomás) képzés célja a korábban, a mérnöki alapképzés keretében tanult anyag kiegészítése új, hangsúlyozottan a vízi közművekkel kapcsolatos ismeretekkel.

A tananyag kiemelten foglalkozik:
- a hagyományos és új technológiákkal és azok megvalósítását szolgáló műtárgyak, berendezések kialakításával, üzemeltetésével, valamint a kapcsolódó elméleti alapokkal;
- a korszerű üzemeltetés irányítástechnikai berendezésekkel és a fontosabb irányítási algoritmusokkal;
- a vízi közmű szakterületen a tervezői és szakértői munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozásával;
- az üzemeltetéshez szükséges műszaki-gazdasági és jogi ismeretekkel, ágazati és EU jogszabályokkal.

Jelentkezés feltétele:
A szakmérnöki továbbképzésben az építőmérnöki, környezetmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, biomérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, mérnök informatikus, műszaki földtudományi, földmérő és földrendező mérnöki, energetikai mérnöki, műszaki menedzser, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szakokon végzettek, valamint egyedi elbírálás alapján, illetve az intézmény által megadott különbözeti vizsgák letétele mellett egyéb mérnöki, illetve üzemmérnöki oklevéllel vehetnek részt. Képzési idő: A továbbképzés levelező tagozatos, kreditrendszerű formában történik, időtartama négy félév, 120 kredit. A konzultációk kétheti gyakorisággal péntek-szombati napokon lesznek. A sikeres záróvizsgát tett hallgatók a 21/2002. (IV.25.) KöViM sz. rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott (Szüm 2, Szüm 3 jelzetű) víz- és csatornamű műszaki vezetési feladatok ellátására jogosító szakmérnöki oklevelet kapnak.

Képzési tájékoztató     VICSA kiajánló    Jelentkezési lap


A képzés helye:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Víztudományi Kar
Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet (VKI),
Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.

Információ:
NKE - VTK - Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet
Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.
Oktatási épület, 109-es iroda