Munkatársak

A Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet munkatársai

titkárság: 116-os iroda, tel.: +36 79 523 900 116-os mellék

Név Beosztás Iroda Email
       
Dr. Cimer Zsolt oktatási dékánhelyettes, mb. intézetvezető 116 cimer.zsolt@uni-nke.hu
 
Vízgazdálkodási szakcsoport
Dr. Balatonyi László PhD adjunktus 116 balatonyi.laszlo@uni-nke.hu
Dr. Bíró Tibor dékán, egyetemi docens 116 biro.tibor@uni-nke.hu
Ficsor Johanna tudományos segédmunkatárs 324/1 ficsor.johanna@uni-nke.hu
Dr. Keve Gábor adjunktus 116/1 keve.gabor@uni-nke.hu
Koch Dániel egyetemi tanársegéd 115/2 koch.daniel@uni-nke.hu
Krikovszky Sándor gyakorlati oktató 210 krikovszky.sandor@uni-nke.hu
Majer Fruzsina Kata projekt referens 314/2 majer.fruzsina.kata@uni-nke.hu
Dr. Tamás Enikő Anna PhD Eur.Ing főiskolai tanár 313 tamas.eniko.anna@uni-nke.hu
Varga György  műszaki tanár 302/2 varga.gyorgy@uni-nke.hu

Részmunkadidős munkatársak
Dr. Zsuffa István PhD má. főiskolai docens, mb. szakcsoportvezető 116/2 zsuffa.istvan@uni-nke.hu
Dr. Kovács Péter PhD  má. főiskolai docens 124/2 kovacs.peter@kdvvizig.hu
Dr. Kozák Péter PhD má. főiskolai docens 116/2 kozak.peter@uni-nke.hu
Sziebert János má. főiskolai docens 115/1 sziebert.janos@uni-nke.hu

Óraadó munkatársak
Dr. Kovács Sándor CsC ny. főiskolai docens 116/2 drkovacs@kotivizig.hu
Dr. Szlávik Lajos PhD Eur.Ing. professor emeritus 116/1 szlavik.lajos@uni-nke.hu
Zellei László ny. főiskolai docens 115/1  

Matematikai és informatikai szakcsoport
Dr. Fekete Árpád PhD főiskolai docens, szakcsoportvezető 319 fekete.arpad@uni-nke.hu
Dr. Bényi Beáta PhD főiskolai docens 320 benyi.beata@uni-nke.hu

Vízépítési szakcsoport
Dr. Lepsényi Ákos DLA főiskolai docens, szakcsoportvezető 322/1 lepsenyi.akos@uni-nke.hu
Göttlinger István műszaki tanár 322/5 gottlinger.istvan@uni-nke.hu
Horváthné Papp Márta mesteroktató 324/2 horvathne.papp.marta@uni-nke.hu
Kutassy Emese mérnöktanár 124/3 kutassy.emese@uni-nke.hu
Dr. Lénárt György PhD adjunktus 124/2 lenart.gyorgy@uni-nke.hu
Schüszler Péter mesteroktató 124/2 schuszler.peter@uni-nke.hu
Dr. Zsiga Zoltán DLA adjunktus 322/2 zsiga.zoltan@uni-nke.hu
Arató-Sebők Henrietta kutatás-szervezési főreferens   arato-sebok.henrietta@uni-nke.hu
Csátaljay Dávid szolgáltatási előadó   csataljay.david@uni-nke.hu

Óraadó munkatársak
Abonyi Csaba ADUVIZIG 116 abonyi.csaba@aduvizig.hu
Eichhardt Géza ny. főiskolai docens 116  

Intézeti adminisztrátor
Berger Ádám intézeti-tanszéki főreferens 116 berger.adam@uni-nke.hu