Oktatás

ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre.

 

Az alábbi specializációk közül választhatsz:

Területi vízgazdálkodás specializáció

A klasszikus vízgazdálkodási, vízépítési jellegű tudásanyag főbb részei: árvízvédelem, vízrendezés, vízkészletgazdálkodás, vízgyűjtőgazdálkodás, vízhasznosítás, tározás, ármentesítés, folyószabályozás, vízgyűjtő-feltárás, vízrajz, és az Európai Unió irányelvei. A hallgatók az üzemeltetési kérdések mellett tervezési módszereket is elsajátítanak. A terepi mérőgyakorlatok során geodéziai, hidrometriai és hidro-ökológiai mérésekben mélyülhetnek el.

 

Vízellátás-csatornázás specializáció

A hallgatók megismerhetik a települések, az ipari létesítmények vízellátásának, a vizek elvezetésének, kezelésének, hasznosításának eszközrendszerét és folyamatait, valamint gyakorlati feladatait. Elsajátítják a rendszerek működtetéséhez szükséges gépészeti, irányítástechnikai ismereteket, a szakmai szoftverek használatát és a vonatkozó jogi környezetet.

 

Vízkárelhárítás specializáció

A hallgatók által elsajátítandó vízkárelhárítási ismeretek tartalmazzák az általános vízgazdálkodási alapismereteken túl a vizek kártételei elleni védekezés, az árvizek, belvizek, aszályok kezelésének speciális tudásanyagát, az ivóvízbiztonság és a katasztrófavédelem legfontosabb kérdésköreit, a környezeti kárelhárítással kapcsolatos alapismereteket, valamint a vízi ökoszisztémák védelméhez szükséges szakismereteket. A hallgatók a témakörökkel kapcsolatos üzemeltetési és monitorozási feladatokkal és módszerekkel is megismerkedhetnek, és a gyakorlatban, terepen sajátíthatják el az árvízvédekezést, a  geodéziai, hidrometriai és hidroökológiai mérőgyakorlatok mellett. A specializáció keretében a hallgatók megismerkednek a fontosabb vízkárelhárítási módszerekkel és a talaj-, talajvíz kármentesítési technológiákkal.