Posztgraduális képzések

I. ÁRVÍZ- ÉS BELVÍZVÉDELMI SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS

A Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet 2016. februári kezdéssel felsőfokú szakirányú továbbképzést (szakmérnök képzést) indít árvíz- és belvízvédelem szakon.

A képzésben résztvevők köre:

A képzésre jelentkezhetnek mindazok, akik BSc építőmérnöki alapfokozattal, vagy azzal egyenértékű végzettség végzettséggel rendelkeznek. Azok, akik egyetemi vagy főiskolai oklevelüket egyéb mérnöki szakokon szerezték, a képzésben egyedi elbírálás alapján előírt különbözeti vizsgák letétele mellett vehetnek részt.

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése:

Okleveles árvíz- és belvízvédelmi szakmérnök.

A képzési idő:

A képzési idő 4 félév, félévente 3×1 hét, levelező tagozat jellegű, 400 tanórában, konzultációs előadások, tantermi gyakorlatok és kiscsoportos foglalkozások formájában. A képzés részét képezi, hogy a hallgatók az 1. és a 3. félévet követően 3-3 napos belföldi szakmai tanulmányúton vesznek részt.

A képzés helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar,  Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet
6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 14.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások megszerzéséből, vizsgák (beszámolók, kollokviumok) letételéből, tervezési feladatok elkészítéséből és évközi tanulmányok összeállításából tevődik össze. A hallgatók a 4. félév után szakdolgozatot készítenek, azt nyilvánosan megvédik és két tárgyból záróvizsgát tesznek.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

 • az árvíz- és belvízvédekezési feladatok helyszíni operatív irányítása; a védekezést irányító szervezet keretében szakfeladatok önálló megoldása;
 • az árvíz- és belvízvédelem szakterületen jelentkező fejlesztési feladatok önálló megoldása; szakhatósági feladatok emelt szintű ellátása;
 • az árvíz- és belvízvédelem szakterületen tervezői, szakértői, valamit az építési műszaki ellenőri munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozása.

 

A képzés tanulmányi területei:

Gazdasági és humán ismeretek

 1. Magyar vízügytörténet
 2. Vízjog és vízügyi közigazgatás
 3. Szakigazgatási és gazdasági ismeretek
 4. Kommunikációs ismeretek (előadás és tréning)

Természettudományos alapismeretek

 1. Ökológiai ismeretek

Alapozó műszaki ismeretek

 1. Alkalmazott hidrológia
 2. Alkalmazott hidraulika
 3. Vízépítési földművek talajmechanikája
 4. Gépészeti ismeretek
 5. Informatikai alkalmazások

Árvíz- és belvízvédelem szakmai törzsanyag

 1. Folyószabályozás és folyógazdálkodás
 2. Ármentesítés
 3. Síkvidéki, dombvidéki és belterületi vízrendezés
 4. Ár- és belvízvédelmi rendszerek tervezése és építése
 5. Vízügyi létesítmények fenntartása
 6. Ár- és belvízvédekezési módszerek és technológiák
 7. Árvíz- és belvíztározás, lokalizáció
 8. Árvíz- és belvízvédekezés menedzsmentje
 9. Vízkárelhárítási logisztika
 10. Konfliktuskezelés a vízgazdálkodásban

 Az érdeklődők részére bővebb felvilágosítással a Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetben kérhetők a képzés vezetőjétől, dr. Szlávik Lajos Professzor Emeritus-tól és Varga Tünde intézeti munkatárstól. A jelentkezési lap az internetes honlapról tölthető le.

A képzést kb. 30 fő részvételével indítjuk meg. Az első félév tandíja: 150.000.- Ft.

 

II. TERMÉSZETVÉDELMI VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzés indítását tervezzük.

A képzésre jelentkezhetnek mindazok, akik legalább alapképzési szakon, vagy főiskolai szintű képzésben szerzett oklevéllel rendelkeznek az alábbi szakok valamelyikén: építőmérnöki, környezetmérnöki, természetvédelmi mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, erdőmérnöki, tájépítő és kertépítő mérnöki, kertészmérnöki.

A képzésre jelentkezőknek rendelkezniük kell alapvető mérnöki ábrázolási, fizikai, kémiai, biológiai ismeretekkel, és járatosnak kell lenniük általános geodéziai, geotechnikai, talajtani kérdésekben. Azok, akik oklevelüket egyéb szakokon szerezték, a képzésben egyedi elbírálás alapján, valamint a szükséges különbözeti vizsgák letétele mellett vehetnek részt.

A szakmérnök-képzés célja a jelentkezők ismeretanyagának bővítése korszerű általános és szakmai természetvédelmi és vízgazdálkodási ismeretekkel. A mérnöki oklevéllel, szakmai előképzettséggel rendelkező szakmérnökök a továbbképzés elvégzése után képesek lesznek a természetvédelem területén megjelenő vízgazdálkodással kapcsolatos kihívások, illetve a vízgazdálkodás területén megjelenő természetvédelmi kérdések kezelésére; tervezési, hatósági-felügyeleti és üzemeltetési jellegű feladatok és munkák magas színvonalú, a növekvő elvárásoknak megfelelő ellátására.

A képzési idő 2 félév. A képzés formája levelező (félévente 3 konzultációs hét és vizsgaidőszak). A képzés csak költségtérítéses formában indul, az első félév tandíja: 150.000.- Ft.

A képzés részét képezi félévente 3-3 napos szakmai tanulmányút. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 60 kredit.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások megszerzéséből, vizsgák letételéből, tervezési feladatok elkészítéséből és évközi tanulmányok összeállításából tevődik össze. A hallgatók a 2. félév után szakdolgozatot készítenek, azt nyilvánosan megvédik és két tárgyból záróvizsgát tesznek.