Szakdolgozati témák

Dr. Karches Tamás 
Körkörös gazdálkodás a szennyvíztisztításban
Szennyvíztisztító telepek  üvegházgáz kibocsátása
Eleveniszapos technológia optimalizálása biokinetikai modellek segítségével
Konvektív-advektív szennyezőtranszport közelítése neurális hálóval
Áramlási struktúrák hatása a diszkrét szemcse kiülepedésére

Dr. Bényi Beáta
Matematikai módszerek a terepmodellezésben
A térinformatikai eszközök matematikai háttere
Statisztikai alkalmazások a hidrológiai kérdésekben

Dr. Fekete Árpád
A Moran-féle eljárás optimális tározóméretezési számításra (optimális komplex vízhasznosítású tározó tervezése valamely választott vízfolyásra)
Éves csapadékösszegek vizsgálata Markov-láncokkal (választott területen)

Horváthné Papp Márta
Tájszemléletű vízgazdálkodás
Integrált települési vízgazdálkodás
Vízépítési műtárgyak életkor- és műszaki állapot elemzése

Kutassy Emese
DDM felhasználási lehetőségei hullámtereknél
Terepmodell előállítás különböző technológiákkal
Műtárgy felvétel lézerszkennelésel

Pap Miklós
Mélyalapozás tervezése
Munkatérhatárolás tervezése
Földművek tervezése

Zsiga Zoltán
Egy valós, létező épület épületszerkezeti és tartószerkezeti elemzésének, vizsgálatának elkészítése, főbb szerkezetetinek és építőanyagainak vizsgálata
Egy valós építési projekt építésszervezési és organizációs feladatainak bemutatása, ütemterveinek, organizációs terveinek elkészítése, feldolgozása
Egy működő szervezet/cég minőségügyi rendszerének bemutatása