NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozati témák

Dr. Bényi Beáta
Matematikai módszerek a terepmodellezésben
A térinformatikai eszközök matematikai háttere
Statisztikai alkalmazások a hidrológiai kérdésekben

Dr. Fekete Árpád
A Moran-féle eljárás optimális tározóméretezési számításra (optimális komplex vízhasznosítású tározó tervezése valamely választott vízfolyásra)
Csapadékösszegek és aszályosság vizsgálata Markov-láncokkal (választott területen)

Horváthné Papp Márta
Tájszemléletű vízgazdálkodás
Integrált települési vízgazdálkodás
Vízépítési műtárgyak

Kutassy Emese
Folyók, tavak mederfelvétele
Víziközművek bemérése
Hullámtér felmérés

Pap Miklós
Mélyalapozás tervezése
Munkatérhatárolás tervezése
Földművek tervezése