Együttműködés körvonalazódik a közös terepgyakorlat nyomán

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Víztudományi Karának (VTK) oktatói és hallgatói, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) oktatója meghívást kaptak a Babeș–Bólyai Tudományegyetem Környezettudomány és Környezetmérnöki Kara által szervezett terepgyakorlatra. A Vaskapu Nemzeti Park területén található Coronini (Lászlóvára) településen tartott terepgyakorlaton, az együttműködésben részt vevő intézmények saját tudományterületük bemutatásával járultak hozzá a környezettudományos és mérnöki ismeretek bővítéséhez július 4-8. között.

Begy Róbert, a Babes-Bólyai Tudományegyetem professzorának előadása nyomán a hallgatók megismerkedhettek a környezet monitorozásának radioökológiai módszereivel, és a természetben található sugárzó izotópok mérésére szolgáló műszerekkel. Laboratóriumi vizsgálat során megállapították, hogy a település vízhálózatából vett minta radon izotóp tartalma tizedannyi, mint a közelben felfedezett vulkanikus kőzetben található barlangból vett vízé.

A résztvevők betekintést kaptak a hidrológia és hidrometria világába, például hordozható meteorológiai állomás segítségével mutatták be a hidrológiai elemek mérési módszereit. A hallgatók megismerhették továbbá az alapvető hidrometriai mérési eszközöket és kipróbálhattak olyan mérési módszereket, mint a köbözés; hordozható mérőbukóval való mérés; különböző típusú forgószárnyas vízsebességmérővel és ADCP-vel (Acoustic Doppler Current Profiler) való vízhozammérés.

A terepi bemutató mellett Koch Dániel és Majer Fruzsina, az NKE VTK munkatársai a mérési adatok feldolgozásának gyakorlatát is bemutatták. A vízfolyások feltérképezésének módszertanát a geodéziai oktatás tette teljessé. Kutassy Emese, a VTK munkatársának vezetésével pedig a vízhozamméréssel párhuzamosan a vizsgált patakon mederkeresztszelvényeket vettek fel, majd elsajátították a mért adatok feldolgozásának módszerét.

Magyari Enikő, az ELTE tanszékvezetője és Korponai János, az NKE VTK docense történeti környezetrekonstrukciós módszereket mutattak be, melyek során az üledékmintavételt követően megvizsgálták a mederanyagban található élőlények maradványait és megismertették a résztvevőkkel a múltbeli változásokra való következtetési módszereket. A gyakorlaton sikerült kinyerni és meghatározni az üledékből többek között kovaalgák, ágascsápú rákok és árvaszúnyog lárvák maradványait, emellett további mikroszkópos vizsgálattal a pollenanalízis rejtelmeibe is betekinthettek a diákok.

A sikeres gyakorlat nyomán további hosszú távú közös munka reményében együttműködési megállapodás készül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Babeș–Bólyai Tudományegyetem között.

Videó

Szöveg, fotók és videó: Majer Fruzsina


Címkék: terepgyakorlat