NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Felvételi követelmények és eljárás

Tisztelt Jelentkező!

A felvételi eljárás során mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető.  Ebből oklevél minősítése alapján: 50 pont, maximum 10 többletpont, valamint legfeljebb 40 pont szerezhető a felvételi vizsga alapján.

A mesterképzésre jelentkezők esetében az egyetem által létrehozott bizottság szóbeli motivációs beszélgetés, vagy írásbeli felvételi vizsga keretében vizsgálja a felvételi eljárás során megjelölt képzés vonatkozásában.

A felvételi vizsga formájáról a jelentkező a Felvételi eljárás során a Felvi.hu rendszerén megadott e-mail címre küldött hivatalos levélben értesül. Az intézmény a felvételi jelentkezési adatok kézhetvételét követően tudja kiértesíteni a jelentkezőket, várhatóan április hónap második felében.

A vizsgálandó szempontok a felvételi vizsga alkalmával, attól függően, hogy a

felvételiző mikor, milyen szakon és munkarendben szerezte oklevelét:

a) szakmai és tanulmányi előzmények felmérése, szakmai előtanulmányok;

b) szakmai gyakorlat;

c) szakmai tájékozottság és ismeretek, általános tájékozottság az aktuális nemzetközi

folyamatokról;

d) személyes kompetenciák, motívumok, verbális képességek;

e) a megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása, elhivatottság, pályaorientáció, a

jelentkező szakmai irányultságának felmérése.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

 • társadalomtudományi alapismeretek
 • jogi ismeretek
 • gazdasági ismeretek
 • politikatudomány
 • műszaki ismeretek
 • vízgazdálkodási ismeretek
 • természettudományi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az oldal aljáról letölthető kérelmet elektronikusan kell kitölteni (a teljesített tantárgyakat is Önöknek kell beírniuk a megfelelő helyre), majd az eredeti word (nem írásvédett) formátumban ÉS egy aláírt, beszkennelt formában is meg kell küldeniük, a mellékletekkel együtt. Határidő: 2023. május 5.

A kérelmet és mellékleteit az alábbi e-mail címen kell benyújtani: 

Kiss Erzsébet: KissErzsebet@uni-nke.hu

A kérelemhez csatolni kell:

 • a teljesített tantárgyak teljesítését igazoló leckekönyv, vagy oklevélmelléklet, vagy kreditigazolás szkennelt képét
 • a teljesített tantárgyak hitelesített tematikáját/tantárgyi programját;
 • az oklevél (diploma) szkennelt képét;
 • az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán vagy mesterképzési szakán szerzett felsőfokú végzettséget.

A NEMZETKÖZI VÍZPOLITIKA ÉS VÍZDIPLOMÁCIA mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT tölthető le.


A felvételi eljárás a Felsőoktatási felvételi tájékoztató szerint (www.felvi.hu)