Felvételi követelmények és eljárás

Tisztelt Jelentkező!

A veszélyhelyzetre való tekintettel a kreditelismerési kérelmet és annak mellékleteit elektronikusan, a megadott e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.

Az oldal aljáról letölthető kérelmet elektronikusan kell kitölteni (a teljesített tantárgyakat is Önöknek kell beírniuk a megfelelő helyre), majd az eredeti word (nem írásvédett) formátumban ÉS egy aláírt, beszkennelt formában is meg kell küldeniük, a mellékletekkel együtt.

A kérelmet és mellékleteit az alábbi e-mail címen kell benyújtani: 

Kiss Erzsébet: KissErzsebet@uni-nke.hu

A kérelemhez csatolni kell:

 • a teljesített tantárgyak teljesítését igazoló leckekönyv, vagy oklevélmelléklet, vagy kreditigazolás szkennelt képét
 • a teljesített tantárgyak tematikáját/tantárgyi programját;
 • az oklevél (diploma) szkennelt képét,
 • az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2020. augusztus 9.

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán vagy mesterképzési szakán szerzett felsőfokú végzettséget.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

 • társadalomtudományi alapismeretek
 • jogi ismeretek
 • gazdasági ismeretek
 • politikatudomány
 • műszaki ismeretek
 • vízgazdálkodási ismeretek
 • természettudományi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A NEMZETKÖZI VÍZPOLITIKA ÉS VÍZDIPLOMÁCIA mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT tölthető le.

     Motivációs beszélgetés


A felvételi eljárás a Felsőoktatási felvételi tájékoztató szerint (www.felvi.hu)