Felvételi követelmények és eljárás

Tisztelt Jelentkező!

A veszélyhelyzetre való tekintettel a kreditelismerési kérelmet és annak mellékleteit elektronikusan, a megadott e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.
Az oldal aljáról letölthető kérelmet elektronikusan kell kitölteni (a teljesített tantárgyakat is Önöknek kell beírniuk a megfelelő helyre), majd az eredeti word (nem írásvédett) formátumban ÉS egy aláírt, beszkennelt formában is meg kell küldeniük, a mellékletekkel együtt.

A kérelmet és mellékleteit az alábbi e-mail címen kell benyújtani: 

Kiss Erzsébet: KissErzsebet@uni-nke.hu

A kérelemhez csatolni kell:

 •  a teljesített tantárgyak teljesítését igazoló leckekönyv, vagy oklevélmelléklet, vagy kreditigazolás szkennelt képét;
 • a teljesített tantárgyak tematikáját/tantárgyi programját;
 • az oklevél (diploma) szkennelt képét,
 • az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2020. május 29.

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán vagy mesterképzési szakán szerzett felsőfokú végzettséget.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

 • társadalomtudományi alapismeretek
 • jogi ismeretek
 • gazdasági ismeretek
 • politikatudomány
 • műszaki ismeretek
 • vízgazdálkodási ismeretek
 • természettudományi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A kreditelismerési kérelmet a Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a továbbiakban: KÁVB) határozatban bírálja el. A kreditelismerési kérelem eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2020. július 9-ig kell benyújtani (az E-felvételi felületre feltölteni).

A NEMZETKÖZI VÍZPOLITIKA ÉS VÍZDIPLOMÁCIA mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT tölthető le.

Kreditelismerési tájékoztató      Kreditelismerési kérelem      Motivációs beszélgetés

A jelentkezés feltételei:

 • politikatudományi, jogi, műszaki, vízgazdálkodási, gazdasági, természettudományi, társadalomtudományi ismeretek, nemzetközi tanulmányok terén szerzett oklevél,
 • angol nyelvből államilag elismert B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat.

A felvétel motivációs beszélgetéshez kötött.
A felvételi eljárás a Felsőoktatási felvételi tájékoztató szerint (www.felvi.hu)