NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Képzési program

A négyféléves képzési program a nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia releváns kérdéseit öt tág ismeretkör mentén mutatja be (részletes tantárgyi struktúrát ld. lent):

  • Vízügyi ismeretek: hidrológia, integrált vízgazdálkodás, a vízpolitika fenntarthatósági/környezeti kihívásai,
  • Vízpolitikai alapismeretek és konfliktuskezelés: a vízpolitikai irányítás alapjai, a víz közgazdaságtana, vízügyi döntéshozatali és döntéstámogató rendszerek, a konfliktuskezelés és a vízügyi kommunikáció alapjai,
  • Vízjog: a vízjogi szabályozás általános kérdései, nemzetközi vízjog, az Európa Unió vízjogi szabályozása,
  • Nemzetközi vízpolitikai irányítás: a nemzetközi vízügyi együttműködés elméleti és politikai kérdései, a nemzetközi vízpolitikai irányítás intézményei, víz az ENSZ rendszerében, vízügyi együttműködés a Duna-medencében, nemzetközi vízügyi projektmenedzsment,
  • Vízdiplomácia és nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés: diplomáciai alapismeretek, a természeti erőforrások biztonságpolitikai aspektusai, a nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés elméleti kérdései, a nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés intézményei és eljárásai, a nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés gyakorlata.