NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Képzési program

A háromféléves képzési program a nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia releváns kérdéseit öt tág ismeretkör mentén mutatja be (részletes tantárgyi struktúrát ld. lent):

  • Tudományos, műszaki és vízügyi ismeretkör: hidrológia, integrált vízgazdálkodás, multikritériumos döntéstámogatás, klímaváltozás tudományos háttere
  • Közpolitikai és kormányzási ismeretkör: a vízpolitikai irányítás alapjai, a víz közgazdaságtana, vízügyi döntéshozatali és döntéstámogató rendszerek, a konfliktuskezelés és a vízügyi kommunikáció alapjai,
  • Fenntarthatósági és rendszerelméleti ismeretkör: a vízgazdálkodás fenntarthatósági kihívásai , a természeti erőf. biztonságpol. vonatkozásai , vízetika
  • Jogi és diplomáciai ismeretkör: a nemzetközi vízügyi együttműködés elméleti és politikai kérdései, a nemzetközi vízpolitikai irányítás intézményei, víz az ENSZ rendszerében, vízügyi együttműködés a Duna-medencében, nemzetközi vízügyi projektmenedzsment,
  • Konfliktus- kezelési, probléma megoldási és kommunikációs ismeretkördiplomáciai alapismeretek, a nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés elméleti kérdései, a nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés intézményei és eljárásai, a nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés gyakorlata.”

Az egyes modulok teljesítéséről (azaz, ha az adott modul valamennyi tantárgyából a hallgató megszerezte a krediteket) az Egyetem mikrotanúsítványt állít ki. A mikrotanúsítvány a tárgyleírást és kreditértéket is tartalmazó olyan igazolás, amely a képzés adott moduljának elvégzése révén megszerzett tanulási eredményt igazoló közokirat.