NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzés

NEMZETKÖZI VÍZPOLITIKA ÉS VÍZDIPLOMÁCIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ANGOL NYELVEN
(MA in International Water Governance and Water Diplomacy)
Képzési helyszín: Budapest, Ludovika Campus

Az államtudományi képzési területen 2020. évben indított mesterképzési program a nemzetközi vízügyi együttműködési kihívások kezelésére készíti fel a vízügyi szakembereket, diplomatákat, gyakorló és jövőbeni kormányzati tisztviselőket. Az angol nyelvű képzés lefedi a globális és vízgyűjtő szintű nemzetközi együttműködés valamennyi lényeges politikai, intézményi, jogi és diplomáciai aspektusát. A gyakorlat- és megoldásorientált program ötvözi a legújabb releváns természet- és társadalomtudományi ismereteket. Innovatív, csoportos együttműködésre épülő oktatási módszerei képessé teszik a hallgatókat komplex vízpolitikai kihívások, döntések és konfliktusok szakszerű kezelésére.

A 3 féléves képzés célja olyan hazai és külföldi szakértők kibocsátása, akik a megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi, az európai uniós és hazai vízügyi szervezeteknél nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására is. A nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szakon végzett hallgatók mester fokozatú, okleveles nemzetközi vízpolitikai menedzseri címet szereznek.