NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Tantárgyi struktúra

 

Félév

Kredit

1

2

3

4

 

Vízügyi ismeretek

Az integrált vízgazdálkodás alapjai

 

 

 

5

Bevezetés a hidrológiába + hidrológia gyakorlat

 

 

 

4 + 3

A vízgazdálkodás fenntarthatósági kihívásai

 

 

 

4

Vízpolitikai alapismeretek és konfliktuskezelés

A vízpolitikai irányítás alapvető kérdései

 

 

 

4

A víz közgazdaságtana

 

 

 

4

 

Vízügyi döntéshozatali és döntéstámogató rendszerek

 

 

4

 

Komplex vízügyi döntés-előkészítési gyakorlat

 

 

5

 

környezeti konfliktuskezelés és kommunikáció +

gyakorlat

 

 

3 + 3

Vízjog

 

Bevezetés a vízjogba

 

 

4

 

Nemzetközi vízjog

 

 

5

 

Az Európai Unió vízügyi szabályozása

 

 

5

 

Nemzetközi jogalkotási és döntéshozatali szimuláció

 

 

5

Nemzetközi vízpolitikai irányítás

 

 

A nemzetközi vízpolitikai irányítás alapvető kérdései

 

6

 

 

A nemzetközi vízpolitikai irányítás intézményei

 

4

 

 

Víz az Egyesült Nemzetek Szervezetében

 

4

 

 

Nemzetközi vízügyi -menedzsment

 

5

 

 

Vízügyi együttműködés a Duna-medencében

 

4

Vízdiplomácia és nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés

 

 

 

Diplomáciai alapismeretek

4

 

 

 

A természeti erőforrások biztonságpolitikai vonatkozásai

4

 

 

 

A nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés intézményei és eljárásai

4

 

 

 

A nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés stratégiai és taktikai kérdései

6

 

 

 

A nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés gyakorlata

5

Szabadon választható tárgyak + diplomamunka

6