Tanulmányi Bizottság

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Tanulmányi Bizottság

A Tanulmányi Bizottság feladata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar hallgatóinak érdekét képviselni oktatási ügyekben. A bizottság oktatási ügyekben tájékoztatja a kar hallgatóit, és a kari Hallgatói Önkormányzattal együttműködve tájékoztatókat tart. A hallgatóktól érkezett panaszokat bejelentéseket kivizsgálja, ezáltal is segítve a hallgatókat. Az 5 fős tanulmányi bizottság véleményezi a Hallgatói Önkormányzat és a kari vezetés által kezdeményezett kari Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosításokat, továbbá együttműködik a Karon működő Tudományos Diákkörökkel.
A bizottság Elnöke, Alelnöke, Titkára, TD kapcsolatokért felelős referense, és tagjai együttesen alkotják a Tanulmányi Bizottságot.

Tanulmányi Bizottság tagjai

 

 
Név Beosztás E-mail
Erdelecz György elnök
  gyurika.gy19@gmail.com
Pénzár Ádám helyettes penzar.a@citromail.hu
Tompa Márton titkár tompamarci70@gmail.com
Kollár Ádám tag kedem666@gmail.com
Szűcs Bence tag varaniumm@gmail.com