NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Beiratkozási információk

Tisztelt Felvett Hallgató!

A Víztudományi Kar vezetésének nevében ezúton is gratulálok Önnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő sikeres felvételijéhez. 

Beiratkozási információk:

Eredményes felvételi eljárást követően a felvételi döntésről szóló határozatot, a Neptun-rendszer belépési adatairól és használatáról szóló tájékoztatót postai úton juttattjuk el az e-felvételiben megadott értesítési címre.

A  beiratkozással és további a tanulmányaival és a hallgatói élettel kapcsolatos tudnivalókat e-mailben küldjük meg Önnek. 

A beiratkozás időpontjáról üzenetben tájékoztatjuk nappali és levelező tagozatos felvételt nyert hallgatóinkat.

A beiratkozás helyszíne:

Az alapszakok esetében: Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.

A Nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterszak esetében: Ludovika tér 1. Szárnyépület 232.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi dokumentumok bármelyikének hiányában a beiratkozás nem lehetséges!

 • eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél és egy másolt példány,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) eredeti és egy másolt példány,
 • 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány (csak eredeti példányt fogadunk el),
 • személyi igazolvány,
 • a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ) igazoló hatósági bizonyítvány,
 • adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány,
 • bankszámlaszám (bank pontos megnevezése, bankszámlaszám),
 • 1 db igazolványkép,
 • támogatott hallgatók közszolgálati ösztöndíjszerződést 3 eredeti példányban / önköltséges hallgatók képzési szerződés 3 eredeti példányban (egyetemi honlapról letölthető – www.uni-nke.hu Hallgatóknak/Szerződések menü)
 • Neptun rendszerből nyomtatott, majd kitöltött és aláírt beiratkozási lap egy példányban (mellékelt tájékoztató szerint)
 • önköltséges hallgatók esetében az önköltség 50 %-ának befizetését igazoló terhelési értesítő.

Tanulmányi Osztály

Letölthető dokumentumok: 

Munka- és Tűzvédelmi oktatás

Fogadalom