NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Vízügyi ösztöndíj

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán kiírásra került a vízügyi ösztöndíj pályázati felhívás. Az ösztöndíjra a nappali munkarendű építőmérnöki alapképzésben részt vevő elsőéves, közszolgálati ösztöndíjas, aktív státuszú hallgatók pályázhatnak. 

A vízügyi ösztöndíjra azok a nappali munkarendű építőmérnöki alapképzésben részt vevő elsőéves, közszolgálati ösztöndíjas, aktív státuszú hallgatók pályázhatnak, akik a képzés teljes ideje alatt vállalják, hogy

  • az építőmérnöki alapképzés mindenkor hatályos, a hallgatóra alkalmazandó ajánlott tanterve alapján valamennyi aktív tanulmányi félévben legalább 25 kreditet teljesítenek;
  • minden aktív tanulmányi félévben legalább 3,5 súlyozott tanulmányi átlagot érnek el;
  • tanulmányaik során legalább egy intézményi diákköri tudományos konferencián részt vesznek;
  • a Zsuffa István Szakkollégium tagjai lesznek legkésőbb a második aktív tanulmányi félévtől a tanulmányaik befejezéséig, illetve a Szakkollégiumban aktív tevékenységet fejtenek ki;
  • a tantervben előírt szakmai gyakorlatot az ösztöndíjszerződésben nevesített Vízügyi Igazgatóság által biztosított munkahelyen töltik;
  • a beiratkozástól számított 10 tanulmányi féléven belül oklevelet szereznek.

Vízügyi ösztöndíj_kivonat   *   A pályázat feltételeit az NKE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat  is tartalmazza.

Vízügyi ösztöndíj pályázat