NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozati témaválasztás

Tisztelt Hallgatók!

A szakdolgozati témaválasztás részletes szabályairól a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 5. számú melléklete rendelkezik.

A szakdolgozat témajegyzékét az oktatási dékánhelyettes együttműködve a szakfelelősökkel, illetve az oktatásért felelős szervezeti egységek vezetőivel (a továbbiakban együttes említésük esetén: témahirdetésre jogosult) az őszi féléves témaválasztási időszak esetén szeptember 15-ig, a tavaszi féléves témaválasztási időszakesetén február 28-ig közzéteszi.

A hallgató az őszi féléves témaválasztási időszak esetén a szeptember 16. és október 15., a tavaszi féléves témaválasztási időszak esetén a március 1. és április 15. közötti időszakban választ témát. Amennyiben az ajánlott tantervben a szakdolgozat kidolgozása két féléves tantárgyként jelenik meg, a hallgató a szakdolgozat tantárgy ajánlott tanterv szerinti első meghirdetése tanulmányi félévét megelőző témaválasztási időszakban választ témát.
A témajelentkezés Egyetem általi véglegesítésének és arról a hallgató értesítésének határideje az őszi témaválasztási időszak esetén október 31. a tavaszi féléves témaválasztási időszak esetén május 10.
A szakirányú továbbképzések jellegére és képzési idejére figyelemmel – a 3. ponttól eltérően –a témaválasztás határideje az őszi féléves témaválasztási időszak esetén az október 1. és október 31., a tavaszi féléves témaválasztási időszak esetén az április 1. és április 30. közötti időszak, továbbá – a 4. ponttól eltérően – a témajelentkezés Egyetem általi véglegesítésnek határideje az őszi féléves témaválasztási időszak esetén november 15., a tavaszi féléves témaválasztási időszak esetén május 15.
Amennyiben a hallgató nem a felkínált témajegyzékből választ, a témaválasztást a témahirdetésre jogosulttal kell jóváhagyatnia a meghatározott időszakban.
Csak olyan feladatot lehet kiadni, amely a képzés során megszerzett ismeretek birtokában, a témavezető (konzulens) irányításával a témaválasztási és a beadási véghatáridő közötti időszak alatt kidolgozható, és amellyel a jelölt bizonyíthatja, hogy kellő jártasságot szerzett az ismeretek gyakorlati alkalmazásában.

A szakdolgozati témaválasztással kapcsolatosan forduljanak bizalommal az illetékes tanszéki referenshez.

Általános tájékoztató