NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozati útmutató

Tisztelt Hallgatók!

A szakdolgozatok készítésének részletes szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 5. számú melléklete tartalmazza.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szakdolgozatot csak a Neptun rendszerbe kell feltölteniük, azaz kinyomtatni és beköttetve leadni nem szükséges! (TVSZ 5.sz. melléklet, II. fejezet 8. pont) 

szakdolgozat benyújtása akkor tekinthető érvényesnek, ha a hallgató a szakdolgozattal együtt teljes körűen benyújtja (feltölti) az alább meghatározott dokumentumokat is (3., 5. és 6. függelék).

Szakdolgozattal kapcsolatos határidő:

Szakdolgozat leadási határidő:

  • nyári záróvizsga esetén: április 30. 23 óra 59 perc
  • téli záróvizsga esetén: november 30. 23 óra 59 perc

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szakdolgozat leadásának határideje után nincs lehetőség a dolgozat leadására.

TVSZ 5. sz. melléklet A szakdolgozatokra vontakozó szabályok

Tájékoztatás a szakdolgozat leadásról

1. függelék Külső fedőlap-minta 

2. függelék Belső fedőlap-minta

3. függelék A konzultációkon történő részvétel igazolása

4. függelék Konzulensi vélemény

5. függelék Szerzői jogi nyilatkozat

6. függelék Felhasználási nyilatkozat

7. függelék A bírálati lap és a bírálat ajánlott szempontjai

8. függelék Számítógépes bemutató

9. függelék Szakdolgozat Diplomamunka titkosítási kérelem

10. függelék Igazolás szakdolgozat diplomamunka titkosításához

11. függelék Bíráló Konzulens titoktartási nyilatkozata titkosított

12. függelék Titoktartási nyilatkozat titkosított szakdolgozat diplomamunka védéséhez