NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Szaknyelvi kompetencia elismertetése

Kedves Hallgatók!

 

A hallgató a megfelelő szaknyelvi kompetencia igazolása nélkül záróvizsgára nem bocsátható.

 

Alapképzéseink esetében a szaknyelvi kompetencia igazolását a hallgató kérelmére a Kreditátviteli Bizottság állítja ki az alábbi kritériumok egyikének való megfeleltetés alapján:

 

1. szakmai nyelvvizsga igazolás;

2. minimum 1 hónap időtartamú külföldi idegen nyelvű tanulmányi vagy szakmai programban való részvétel igazolása;

Azon hallgatók számára, akik Erasmus hallgatói tanulmányi mobilitás keretén belül valamely külföldi felsőoktatási intézményben részképzést folytattak a kérelemhez csatolni kell a külföldi részképzést igazoló Transcript dokumentum másolatát.

3. a Víztudományi Kar által meghirdetett idegennyelvű szakmai tantárgy teljesítésének igazolásával;

4. nemzetközi konferencián, versenyen idegen nyelven szakmai előadás tartásának igazolásával;

5. hazai szakmai konferencián, beleértve az OTDK-t és az ITDK-t, idegennyelvű előadás megtartásának igazolásával;

6. idegen nyelvű tudományos publikáció megjelenésével;

7. formális tanulás útján, de nem felsőoktatási képzésben megszerzett kompetencia elismertetésével;

8. informális tanulás útján megszerzett kompetencia elismertetésével.

 

A szaknyelvi kompetenciát a hallgatónak legkésőbb a szakdolgozat leadásáig kell hitelt érdemlően igazolnia.

 

Amennyiben a hallgató a fenti kritériumoknak való megfelelőségét hitelt érdemlően igazolni nem tudja, a szaknyelvi kompetencia igazolására kérelmezheti Szaknyelvi Kompetenciát Felmérő Bizottság (továbbiakban SZKFB) összehívását a Dékán felé a szakdolgozat leadási határidőt követő 5. napon belül. A Dékán kijelöli az SZFKB tagjait, valamint a szakdolgozat leadását követő 20. napig elrendeli a szaknyelvi kompetencia igazolásának céljából a meghallgatást. Az SZFKB dönt a szaknyelvi kompetencia megfelelőségéről és erről igazolást állít ki, amelyet a Tanulmányi Osztály rendelkezésére bocsát. Amennyiben a hallgató a szaknyelvi kompetenciáját az SZFKB előtt nem tudja igazolni, a következő félévben ismételten kérelmezheti a bizottság előtti meghallgatást.

 

A kérvény letölthető a Formanyomtatványok menüpont alatt.

 

Az eljárás elindításához a szükséges formanyomtatványt a  VTK Tanulmányi Osztályán kell leadni.

 

A kérelmeket a validációs eljárás keretén belül a VTK Kari Kreditátviteli és Validációs Bizottsága bírálja el.

 

Felmerülő kérdés esetén keresse Háber Hajnalka tanulmányi osztályvezetőt (+36309793905)