NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Mi a TDK?

Talán még sosem hallottál a TDK-ról, vagy talán épp most keresed az első lehetőséget, hogy részt vegyél rajta. Ne habozz! Fedezd fel a tudományos kutatás izgalmas világát a TDK keretein belül, és indulj el az úton, amelynek végén nemcsak a tudásodat gazdagítod, hanem értékes tapasztalatokat is szerezhetsz a szakmai előmenetelhez!

Képzeld el, hogy a műszaki tanulmányaid során nemcsak a tananyag rutinszerű elsajátításával foglalkozol, hanem valódi kutatómunkában is részt vehetsz, amely az általad választott területen új ismereteket és megoldásokat hozhat a felszínre. Ez a lehetőség a TDK-ban valósul meg, ahol a legújabb kutatási eredményeidet mutathatod be a közösség előtt.

Összefoglalva, a TDK részvétel nemcsak a tudományos érdeklődés és a kutatási készségek fejlesztésére szolgál, hanem komoly előnyöket jelent a jövőbeli karrierjük során is. Ne hagyd ki ezt a fantasztikus lehetőséget, hogy kihozd magadból a legjobbat az egyetemi éveid alatt!

Mi a TDK?

A TDK a Tudományos Diákköri Konferencia rövidítése. Előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutatómunkát. Mára a legtöbb esetben valóságos "körről" ugyan nem beszélhetünk, de a lényeg - az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka - megmaradt. A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg és közvetett (témakiírás) vagy közvetlen (hallgatók megszólítása) módon verbuvál a téma iránt érdeklődő hallgató(ka)t, aki(k) hosszabb-rövidebb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak a felvetett feladat megoldásával.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a Víztudományi Kar minden évben kétszer – rendszerint novemberben és áprilisban – TDK konferenciát szervez.

Miért jó tédékázni? Milyen előnyei vannak?

Gondolj csak bele, milyen fantasztikus érzés lenne, ha nemcsak a tanulmányaid végén kapnál visszajelzést a tudásodról, hanem már az egyetemi évek alatt is számos elismerést és díjat gyűjthetnél a kutatómunkádért! A TDK-dolgozat elkészítése nemcsak az erkölcsi és anyagi sikert jelenti, hanem komoly versenyelőnyt is ad a munkaerőpiacon, plusz pontokat jelent a posztgraduális (doktori) képzésre, valamint az Egyetemi, Kari, ERASMUS stb. ösztöndíjakra történő jelentkezésnél.

Ugyancsak nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent. Mivel egyre kevesebb esetben kell szóbeli vizsgát tenni, a szakmai tárgyú előadókészség gyakorlására kevés mód nyílik. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén, továbbá a szakmai önéletrajzban is “jól mutat” a TDK-n elért helyezés, mint iskolai díj, szakmai többletmunka. Azt sem kell külön mondani, hogy a mérnöki pályát választóknak rendszeresen kell különféle szakmai konferenciákon előadniuk. Egy TDK munka ehhez is jó rákészülési, illetve gyakorlási lehetőséget nyújt.

Egy jó TDK szereplés kedvezően hat a hallgató és a feladatot kiadó Intézmény kapcsolatára, a kialakuló bizalmas légkör jó alapot jelent egy későbbi magas színvonalú szakdolgozat elkészítéséhez, mivel a TDK-munka sok esetben a szakdolgozat formájában folytatódik. Így a TDK dolgozat tekinthető egy előzetes szakdolgozatnak is, amelynek tapasztalatait, a konzulens, illetve a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges szakdolgozatban.

A TDK-n résztvevők tapasztalatot szereznek arról, hogy miből áll egy szakmai jellegű tanulmány elkészítése, hogyan lehet azt röviden, de megfelelő alapossággal bemutatni, illetve milyen kérdések merülhetnek fel az előadás kapcsán a hallgatóságban.

Semmi sem akadály!

Ha úgy érzed, hogy a gyengébb tanulmányi eredményeid, vagy az idegen nyelv alacsonyabb szintű ismereteid hátráltatnának a részvételben, akkor tévedsz! A TDK-n való részvételnek nincsenek szigorú előfeltételei, és akár több szerző is készíthet egy dolgozatot, így könnyebbé válik a munkamegosztás és az előadások megtartása is. Ezen felül évről-évre lehetőség van a TDK-n való részvételre, akár egy új dolgozattal, akár úgy, hogy az előző évi témát folytatjuk.

TDK témája

A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg és közvetett módon (pl. intézeti hirdetmény) vagy közvetlenül (a hallgatóság tanórán történő megszólításával) verbuvál a téma iránt érdeklődő diákokat, akik rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkoznak a felvetett feladat megoldásával. Annak sincs akadálya, hogy saját ötlet alapján egy hallgató maga kezdeményezze a TDK munkát úgy, hogy felkeresi a témában illetékes oktatót, és megkéri őt a feladat kiírására.

A meghirdetett témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A Konferencián való részvétel feltétele

·         pályamunka rezüméjének benyújtása a megadott határidőig (1.000-2.500 leütés terjedelemben magyar és angol nyelven, figyelve a formai követelmények betartására);

·         a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása határidőre – az ezen időponton túl leadott dolgozatok bírálata nem történik meg (elektronikus úton, pdf formában – a formai követelményeknek megfelelően,);

·         egy szóbeli előadás megtartása: a kari és országos konferencián az előadások kb. 15 percesek, melyeket 5 perces vita követhet (az ehhez tartozó ppt fájl előzetes leadásával).

A dolgozat beadását rendszerint egy alapos kutatómunka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat születhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) is lehet nevezni. A zsűri az értékelésnél megnevezi azt/azokat a dolgozatokat, amik megállják a helyét/helyüket az OTDK-n.

A TDK-n résztvevő minden hallgató emléklapot kap, melyet a Kar dékánja ír alá.

A TDK munka minősítése

Az írásos dolgozatot a független zsűri egy előre megadott egységes szempontrendszer alapján minősíti. A szóbeli előadásokat a kari szervezésű szekciókban zsűri előtt kell megtartani, akik az előadást pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a zsűri a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

Az elbírálás fontosabb szempontjai

A dolgozatnál: 

·         az egyéni munka és az önálló eredmények aránya a dolgozatban;

·         a téma időszerűsége, megközelítésének módja és sokszínűsége;

·         a kapott eredmények értékelése, a konklúzió helyessége;

·         a nem vizsgált szempontok figyelembevétele, a további kutatás lehetősége;

·         a felhasznált irodalom alkalmazása, a hivatkozások megléte;

·         a formai követelmények teljesítése.

Az előadás során: 

·         az elhangzottak illeszkedése a dolgozatban leírtakhoz (tartalmi helyesség);

·         érthetőség (ábrák, fóliák, beszédstílus);

·         egyértelműség;

·         a kérdések megválaszolása során tanúsított magabiztosság.

Miben profitálhatsz?

Anyagi elismerés: minden intézményi TDK konferencia után díjakat és elismeréseket osztanak ki a legkiemelkedőbb résztvevőknek. Ezek lehetnek anyagi jutalmak, oklevelek vagy akár szakmai lehetőségek, amelyek további kutatási vagy karrierútjukat segíthetik elő. A lényeg, hogy díjazzuk a munkádat!

Erkölcsi elismerés: elismerő oklevélben a TDK konferenciák valamennyi előadója részesül, amelyet általában ünnepélyes keretek között szoktunk átadni. Valahol mindenkiben megvan a vágy, hogy egy szűk elithez tartozzon - a Tudományos Diákkör erre is egy kiváló lehetőség!

Munkaerőpiaci előnyök: Azzal, hogy TDK-zol, versenyelőnyre tettél szert a többiekhez képest. Nyugodtan beleírhatod az önéletrajzodba és hidd el, az állásinterjún máris előnyben vagy, hiszen azt mutatja, hogy Te többet is hajlandó vagy tenni, mint amennyi „kötelező”. Ezen felül az egyetemi évek alatt számos olyan ösztöndíjjal is találkozhatsz, amelynek az odaítélésében sokat nyom a latban a tudományos diákköri tevékenység. Vagyis sokkal jobbak az esélyeid ezeken a pályázatokon, ha fel tudsz mutatni TDK dolgozatot, publikációt.

OTDK: a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) a tehetséggondozás csúcsa a hazai felsőoktatásban. Ha ide kijutsz, akkor egy olyan fantasztikus pár napban lesz részed, ahol a szakmai fejlődés mellett a szórakozásnak is bőven jut szerep. Ehhez nem kell mást tenned, mint a helyi TDK konferenciára olyan dolgozattal előállni, amivel a zsűri egyértelműen továbbjuttat az országos megmérettetésre.