Környezetegészségügy és éghajlatváltozás

Bevezetőjében Dr. Baranyai Gábor az FFTI igazgatója kiemelte, hogy a konferencia az NNK-val, nemzeti társszervezettel közös rendezésben valósult meg, hiszen korunkban az együttműködés az egyik legfontosabb feladat. Az éghajlatváltozás fokozott, illetve a korábbi egészségügyi feladatokhoz képest szokatlan egészségveszélyeztető hatásokból fakadó kihívásokat állít a tudomány elé, amely új funkciók, feladatok, és szervezeti megoldások kidolgozását sürgeti.

A PROGRAM keretében Dr. Vargha Márta a vízhigiéné aktuális kérdéseiről, a vízjárványokról, és mindezek környezet-egészségügyi vonatkozásairól, Dr. Szigeti Tamás a kül- és beltéri levegőminőség közegészségügyi kérdéseiről, Dr. Szabó Zoltán pedig a hulladék kezelés közegészségügyi kérdéseiről tartott előadást. A továbbiakban Dr. Páldy Anna a hőségriasztásról és a hőhullámok hatásairól beszélt, Prof. Szilárd István a klímamenekültek, a migráció és a közegészség kérdését, míg Prof. Farkas Róbert az állategészségügy és éghajlatváltozás összefüggéseit ismertette. Ezt követően Dr. Engelhardt Tekla adott betekintést az élelmiszerbiztonság és éghajlatváltozás kapcsolatába, Szczuka Levente a településfejlesztés klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatairól, végül pedig Dr. Pándics Tamás a környezet-egészségügy aktuális és új kihívásairól tartott összefoglaló előadást. Kiszel Vilmos, az FFTI munkatársa, összefoglalójában elmondta, hogy az előadók rendkívül kiforrott, hosszú tudományos, labor és adminisztratív múlttal rendelkező témakörben tartottak összefoglaló előadásokat. Mindezek a közfeladatok minden szintjén, napi feladatként jelentkeznek, ugyanis az emberiség olyan mélyen beavatkozott a Föld-bolygó globális körfolyamataiba, amelyek szisztematikus változásba csaptak át, és az éghajlatváltozás csak az első tünet-együttes, amelyet ennél sokkal jelentősebb, az alapvető emberi életkörülményeket (víz, táplálék, levegő, stb.) veszélyeztető változások követnek, egyre gyorsuló iramban.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a témakör megérett arra, hogy önálló tantárgyként jelenjen meg a felsőoktatásban, különös tekintettel a közszolgálati feladatokat a jövőben ellátó hallgatók tananyagában, hiszen az éghajlatváltozás közegészségügyi vonatkozásai alapjaiban, mindennapi szinten érintik a lakosságot. Az előadók egybehangzóan kijelentették, hogy készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére, a feladat megoldása céljából.

A hallgatók nagy figyelemmel kísérték az előadásokat - jelentős volt a részvétel, a karok, a hazai szakemberek, a társintézmények és a hallgatók részéről egyaránt. A rendezők a közös folytatás mellett döntöttek.

Vargha Márta A vízhigiéné aktuális kérdései    Szigeti Tamás Levegőminőség-Közegészségügy   

Szabó Zoltán Hulladékkezelés-Közegészségügy   Paldy Anna Hőségriasztás-Önkormányzatok    

Szilárd István Migráció és Egészség    Szczuka Levente Klímaváltozás-Települélsfejlesztés   

Farkas Róbert Állategészségügy – klímaváltozás

Szöveg: FFTI, NNK 

 

 


Címkék: vtk ffti