AquaNES - "Demonstrating synergies in combined natural and engineered processes for water treatment systems"

Az AquaNES - "Demonstrating synergies in combined natural and engineered processes for water treatment systems" projekt utolsó munkacsoport értekezletére 2019. február 7-8-án került sor Budapesten a Fővárosi Vízművek Zrt. székházában. A találkozó az NKE Víztudományi Kar és a Fővárosi Vízművek Zrt. közös rendezésében valósult meg, résztvevői pedig a munkacsoport tagintézményeinek képviselői voltak. A találkozó célja egy szakmai jelentés előkészítése, amelynek benyújtása és a projektben történő publikálása a Víztudományi Kar feladata. A két napos találkozón minden részlet és feladat pontosításra került, így a szakmai jelentés határidőre teljesíthető. A jelentés, amelynek címe "D1.6: Advantages and limitations, impact of BF design, recommendations for operators" a projektben töltött 3 év munkáját és eredményeit foglalja össze és lektorálást követően nyilvános lesz a szakma képviselőinek számára.


Címkék: vtk aquanes