Országos vízrajzi mérőgyakorlat

Ebben az évben Gyulán került sor az évente megrendezésre kerülő országos vízrajzi mérőgyakorlatra. A mérőgyakorlaton az ország 12 vízügyi igazgatóságának vízrajzi mérőcsoportjai, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának  kollégái, valamint Romániából a Nagyváradi Vízügyi Igazgatóság kollégái vettek részt. A gyakorlat kettős céllal került megrendezésre. Egyik célja az ADCP Doppler elven műkődő műszerek interkalibrációs összemérése, amely mind a szakmai szabályozások, mind az ISO-s előírások szerint szükséges, másrészt az elvégzett feladat a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság számára konkrét hasznosulást eredményezett a Fehér-Körös középső szakaszán pillanatnyi vízhozam hossz-szelvényének felvétele során. A gyakorlaton a csoportok gördülékenyen, hozzáértéssel végezték az ismeretlen helyszíneken a mérési feladataikat. A mérési eredmények jó egyezőséget mutattak az egymáshoz közeli szelvényekben. A mérést végző egyetemi és igazgatósági csoportok ismét bizonyították, felkészültek, és bárhol, bármikor bevethetőek, ha a hidrológiai helyzet ezt indokolja. 

A rendezvény záróaktusaként átadták a „vándor vízmércét” a jövő 2020. évi gyakorlatot szervezőiknek, a bajai Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (ADUVIZIG) dolgozóinak.

 


Címkék: vtk vízügy