Víz, béke, fejlődés

Hetvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték kollégái, barátai Szöllősi-Nagy András professzort, az NKE Víztudományi Kar oktatóját. Az Áder János köztársasági elnök fővédnökségében megvalósuló, a „Víz, béke, fejlődés” címmel tartott konferencián az érdeklődők bepillantást nyerhettek a víz globális társadalmi, politikai és gazdasági szerepével kapcsolatos legújabb kihívásokba és az azokra adható lehetséges válaszokba.

A 2019-es budapesti Víz Világtalálkozó felvezető eseményén Kovács Gábor dandártábornok köszöntötte a résztvevőket. Az NKE oktatási rektorhelyettese elmondta, hogy a 2017 februárjában megalakult Víztudományi Kar fennállása óta és a jövőben is arra törekszik, hogy a környezettudatosság kérdése napirenden legyen. „Óriási a felelősségünk, hiszen a jövő nemzedékét képezzük. Egyetemi és társadalmi cél is a fenntartható fejlődés biztosítása a jövőben is”- hangsúlyozta Kovács Gábor, aki szerint az NKE élen jár az ilyen jellegű kutatásokban.

„A tiszteletedre rendezett konferencia címe is összefoglalja azt az életpályát, amelyet hazánk és a világ vízügyéért tettél”- szólt Hoffmann Imre a 70. születésnapját ünneplő professzorhoz. A Belügyminisztérium helyettes államtitkára szerint Szöllősi-Nagy András gazdag életpályája, a víztudomány területén folytatott kimagasló munkássága, a nemzetközi és a hazai oktatásban betöltött szerepe, valamint a tudományos eredmények nemzetközi szintű alkalmazásának előmozdítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenysége nem ismeretlen a jelenlévő közönség előtt, ezért a vízügyi igazgatási szervekhez kapcsolódó tevékenységei közül emelt ki néhányat. „A víz összekapcsol, nem pedig szétválaszt”- idézte méltatásában a születésnapját ünneplő professzor szavait.  

„Szöllősi-Nagy András előadásai formálisan a vízről szólnak, de a történet mindig rólunk szólt, az életünkről, a jólétről, a lehetséges fejlődési irányokról, a biztonságról és a túlélésről”- fogalmazott Kőrösi Csaba. A Köztársasági Elnöki Hivatal igazgatója szerint a professzor mindig tudta, hol tartunk éppen a fejlődésben és hogy merre kell tartani a jövőben. „Nem az évek számítanak az életedben, hanem az élet az éveidben”- hangsúlyozta a szakember.

„András, büszkék vagyunk rád!”- mondta Szlávik Lajos, aki szerint a professzor életútját áttekinteni még címszavakban is lehetetlen feladat lenne, ezért néhány mozzanatot elevenített fel méltatásában. A Magyar Hidrológiai Társaság elnöke szerint Szöllősi-Nagy András egész élete a rendezvény mottójául is szolgáló víz, béke és fejlődés szolgálatában állt. 

„Lelkes, szenvedélyes, örökké reménykedő ember, aki megihlet másokat és mindig mindenkinek segíteni akar”- így jellemezte a professzort Léna Salamé jogász-mediátor, aki az UNESCO szervezetében dolgozott együtt az ünnepelttel.

Szöllősi-Nagy András professzor részére Koltay András, az NKE rektora magántanári címet adományozott, melyet Kovács Gábor rektorhelyettes és Bíró Tibor, a VTK dékánja adott át. A kitüntetés oklevelének szövege így szól: „Az adományozott címmel oktatói és szakmai tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A hidrológia, az integrált vízgazdálkodás, a nemzetközi vízpolitika, a vízdiplomácia és a globális vízügyi felsőoktatás területén elért eredményei kiemelkedő jelentőségűek. Hatékony munkájával hozzájárult a víztudományok fejlődéséhez, a magyarországi vízbiztonság növeléséhez, öregbítve ezzel az Egyetem, különösen a Víztudományi Kar elismertségét.”

Szöllősi-Nagy András köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki rész vett az eseményen, majd saját élményeit osztotta meg a közönséggel a többi között az UNESCO-ban eltöltött éveiről, amelynek során a nemzetközi szervezet egyik főigazgatóhelyettese és programvezetője is volt. A Víz Világtanács egyik alapítója elmondta: örül annak, hogy a Víztudományi Kar az NKE-hez került és így olyan mérnököket képezhetnek, akik interdiszciplináris tudással rendelkeznek. „A karnak nagy lehetőség, hogy olyan vízügyi szakembereket képezhetünk a vízügyi ágazatnak és a nemzetnek, akik rendelkeznek a vízjoghoz és a vízszociológiához kapcsolódó tudás mellett az államigazgatással és a kormányzással kapcsolatos információkkal is” – fogalmazott a professzor. Beszédében utalt arra, hogy a jövőben az intézménynek is egyre nagyobb figyelmet kell fordítania a digitális vízgazdálkodásra. „A vízbe való beruházás generációkon keresztül manifesztálódik, ez egy kulturális folyamat”- tette hozzá Szöllősi-Nagy András, aki szerint amennyiben az emberiségnek sikerül elkerülnie a nukleáris háborút, úgy a következő kérdés, amire választ kell találniuk, a vízhez fog kapcsolódni.

Szöllősi-Nagy András a Debreceni Egyetemnek (DE) is a díszdoktora. Ennek apropóján Tamás János, a DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar intézetvezetője is ajándékot és díszoklevelet adott át az ünnepeltnek.

A méltatásokat követően a konferencia két szekciójában angol, illetve magyar nyelven hallgattak előadásokat a résztvevők a víz és béke kihívásairól a 21. században, valamint azok megoldásának lehetséges irányairól.

A témáról bővebben a Bonum Publicum júliusi számában olvashatnak.

A Szöllősi-Nagy Andrással készített interjúnkat itt tekinthetik meg:

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes

Videó: Halápi Katinka, Szöőr Ádám


Címkék: konferencia VTK