Kari TDK online térben

A járványhelyzet okozta korlátozások következtében idén, az eredetileg tavaszra tervezett intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát online térben, december 1-jén tartották meg a Víztudományi Karon.

A rendezvényt megnyitó beszédében Bíró Tibor, a VTK dékánja örömét fejezte ki, hogy a jelenlegi, megpróbáltatásokkal teli helyzetben is sikerült megrendezni az eseményt, valamint hogy így is szép számban jelentkeztek hallgatók a versenyre. Köszöntőjében elmondta, hogy a jelenlegi konferencia is a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat része. Hangsúlyozta, egy TDK dolgozat megalkotása nehezebb feladat, mint egy szakdolgozaté, tudományos része kidolgozottabb, kutatási része több munkát igényel. A tehetséggondozás mindig fontos eleme volt a felsőoktatásnak és a Kar tevékenységének, a verseny díjazottjai – a bíráló bizottság javaslata alapján – a Tudományos Diákköri Konferencia országos megmérettetésében is részt vehetnek.

A Víztudományi Kar hallgatói 15 percben mutathatták be pályamunkáikat a szakmai zsűrinek, valamint az online térben összegyűlteknek. Az előadások kivétel nélkül aktuális, a vízzel kapcsolatos jövőbeli témákat dolgoztak fel. A konferenciát Cimer Zsolt oktatási dékánhelyettes zárta. Beszédében megköszönte a hallgatók felkészülését, illetve a VTK munkatársainak segítő közreműködését. Kiemelte, a Kar új fejlesztések előtt áll, többek között új laborok kialakítása is kilátásban van, amelyek a jövőben komplexebb felkészülésre és több pályamű benyújtására is lehetőséget nyújtanak.

A rendezvény zárásaként Vadkerti Edit, az értékelő bizottság elnöke összegezte a konferencián elhangzottakat, valamint kihirdette a verseny eredményét. 

Eredmények:

1. helyezett: Bába Barnabás: Csongrádi szennyvíztisztító telep üzemeltetési kihívásai (konzulens: Dr. Karches Tamás)

2. helyezett: Papp Gábor: Kereki-Pusztaszemes települések regionális rendszerre történő rákötése (konzulens: Orgoványi Péter)

3. helyezett: Farkas András: Veszélyes anyag tároló tartály létesítésének környezetbiztonsági aspektusai (konzulens: Dr. Cimer Zsolt)

Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek!


Címkék: vtk ktdk tdk