A digitális vízgazdálkodásról tanácskoztak

Az integrált vízgazdálkodás digitális technológiákkal való erősítéséről is szó volt a Magyar Víz-és Szennyvíztechnikai Szövetség (MASZESZ) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös online rendezvényén, a december elején tartott Országos Vízérték és Digitális Vízgazdálkodási Konferencián.

A kétnapos esemény a fenntartható víziközmű szolgáltatás valódi értékének, a felelős gazdálkodásnak, a fenntarthatósággal kapcsolatos aktuális kérdéseknek, a hazai vízipar nemzetközi értékének, az ágazat társadalmi megbecsülés elérésének, a vízszolgáltatási érték növelésének, valamint a digitális települési vízgazdálkodásnak és a jövő szakembereinek kérdésére fókuszált. A rendezvényen a szakemberek a víziközmű ágazat jelenlegi helyzete mellett áttekintették, hogy mit jelent a vízérték szemlélet Magyarországon és a nemzetközi térben.

Az online konferenciát Áder János nyitotta meg, aki elmondta, hogy ma már talán előrébb tartunk a konferencia mottójaként használt „A szemléletváltás küszöbén” felfogáson, hiszen a változások és a víz problémájának felismerése már nyolc éve elkezdődött. A köztársasági elnök hangsúlyozta, a virtuális térben összegyűlt szakemberek közös célja többek között a fenntartható fejlődés megalkotása, az integrált nemzeti fejlesztési és vízgazdálkodás stratégiájának létrehozása, a szennyvíz kiaknázatlan erőforrásainak megtalálása, a digitális vízgazdálkodás fejlesztése, illetve annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy hogyan érhető el a vízveszteség megakadályozása. Szavait Assisi Szent Ferenc bíztató idézetével zárta: „Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.” Bíró Tibor, a Víztudományi Kar dékánja három fontos célkitűzésre hívta fel a figyelmet. Elsőként a hazai vízipar nemzetközi értékéről beszélt, amelyhez szorosan kötődik a magyar vízgazdálkodási tudáspotenciál. Emellett az ágazati társadalmi megbecsülés, a vízérték és a szakmai, vízügyi mérnökök utánpótlásának fontosságát hangsúlyozta, mely a Víztudományi Kar egyik legfőbb feladata. Bíró Tibor szólt a digitális települési vízgazdálkodásról is, amelyben az NKE-nek szintén fontos feladatai vannak. Elhangzott, hogy az elmúlt években a kar két olyan konferenciát is szervezett, amely a digitalizáció fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen ez elengedhetetlen a szakmában felmerülő, egyre összetettebb feladatok megoldásaihoz. Kovács Károly, a MASZESZ elnöke szerint a konferencia elsőszámú célja a vízérték el- és felismerése, az együttműködés létrehozása, valamint a vízszabályozás lehetőségeinek közérhető megosztása. Az első napra tervezett szakértői fórumokon és panelbeszélgetéseken a többi között olyan témákat érinettek a szakemberek, mint például az egészségvédelem, a felelős gazdálkodás, vagy a fenntarthatóság kérdése. Szó volt arról, hogyan érhető el az ágazat társadalmi megbecsülése, illetve a vízszolgáltatás értékének növelése és milyen szerepet vállalhat a szakma a stratégiai tervek végrehajtásában.

A rendezvény második napján Szöllősi-Nagy András, a VTK professzora elmondta: egy újabb ipari forradalomnak tekinthető a jelenleg is zajló változás, és ezen a vízgazdálkodásnak is át kell esnie. A szakember hozzátette, hogy országosan kell felépíteni a digitális vízgazdálkodás programjait, ehhez pedig nemzetközi mintákat is figyelembe kell venni. Ma már rengeteg meteorológiai és talaj alatti vízadat áll a szakemberek rendelkezésére, a kérdés és a feladat azok gyors feldolgozásában áll, melyek csak a digitális technikával oldhatóak meg. Elhangzott, hogy a klímaváltozás hatásainak következtében a rendszerek dinamikája megváltozott, így a szétcsatolt adatok, modellek összekapcsolása az elsődleges cél. Az online eseményen a digitális vízgazdálkodás jegyében a területet érintő technológiai trendeket és a korszakváltó stratégiák szükségességét is megvizsgálták a résztvevők. A többi között szó esett arról, hogyan támogatható hatékonyan az integrált vízgazdálkodás digitális technológiákkal, hogyan értelmezhető a digitális vízgazdálkodás témaköre, illetve miben tud az ágazat támogatására lenni a magyar vízipar. A rendezvényen helyet kaptak olyan fiatal szakemberek is, akik a humánerőforrás-válság lehetőségeiről és kihívásairól adtak részletesebb betekintést a résztvevőknek. Olyan kérdésekre keresték a választ, mint például, hogy milyen jövőképet tud felmutatni az ágazat a fiatal generációnak, és milyen lendületet hoznak a legújabb szakemberek?

A konferencián elhangzott, hogy a szennyvíztechnológia hazai úttörőjéről, Benedek Pálról elnevezett  települési vízgazdálkodási innovációs díjat idén Major Veronika, a MASZESZ alelnöke kaphatja meg.

Szöveg: Tamaskó-Juhász Gabriella