A környezeti DNS alkalmazási lehetőségeiről tanácskoztak

Nemzetközi webkonferenciát tartottak a környezeti DNS alkalmazási lehetőségeiről március 12-én, pénteken. Az online eseményen műhelytalálkozók sorozatával nyújtottak naprakész betekintést a DNAqua-Net COST Action hálózat tagjai az európai irányelvek gyakorlati végrehajtásában részt vevő szakértőknek a DNS és az eDNS alapú módszerek lehetőségeiről. A rendezvénnyel megszólították a Víz Keretirányelv megvalósításában résztvevő kormányzati intézményeket, környezetvédelmi hivatalokat, a vízgazdálkodás szereplőit, a profitorientált és non-profit szektort, szakmai szervezeteket, szövetségeket, kamarákat, valamint azokat a biológus szakembereket, akik részt vesznek az ökológiai állapotfelmérésben. A konferencia első szekciójában angol nyelvű előadásokat közvetítettek, a másodikban minden ország a saját nyelvén hallgathatta a szakmai előadókat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Víz-és Környezetpolitikai Tanszékének kutatóprofesszora, Dr. Ács Éva „Esettanulmányok: Kovaalgák és a környezeti DNS” címmel tartott előadást az online rendezvényen. Professzor asszony elmondta, hogy folyóvizekből és szikes állóvizekből vettek mintákat, amelyeket morfológiai és DNS alapú vizsgálatoknak vetettek alá. „A klasszikus módszerrel, azaz morfológiai alapon jelenleg még jóval több fajt tudunk kimutatni, mint a DNS vizsgálattal, mert a referencia adatbázisban a fajok jelentős része még nincs benne. Ez különösen igaz a szikeseink esetében, melyek különleges és sok tekintetben unikális élővilággal rendelkeznek.” - ismertette az előadó. Dr. Ács Éva hozzátette, a javasolt fejlesztések után, a metabarcoding módszer sikeresen alkalmazható lesz a hazai vizek – kovaalgái alapján történő – ökológiai állapot értékelésében, jelenleg azonban a két módszer együttes használatát javasolják. Mint arról már korábban beszámoltunk, egy kormányzati támogatásnak köszönhetően Karunkon jelentős fejlesztés valósulhat meg. A beruházás olyan elemeket tartalmaz, amely a Víz Keretirányelv célkitűzéseit segíti, többek között lehetővé teszi a DNS alapú vizsgálati módszer hatékonyabb alkalmazását.

Kép: MTA Ökológiai Kutatóközpont

 

 

 

 

 


Címkék: konferencia