Horváthné Papp Márta mesteroktató lett a „Tanév embere” a VTK-n

Idén is átadták a „Tanév embere” díjakat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az elismerések átadása a tanévzáró értekezlet keretében  július 15-én Budapesten, az Orczy-parkban zajlott. A Víztudományi Karon ezúttal Horváthné Papp Márta, a Vízépítési Tanszék mesteroktatója vehette át a „Tanév emberének” járó plakettet, valamint díszoklevelet. A díjazott kérdésünkre elmondta, hogy milyen évet tudhat maga mögött, valamint ismertette szakmai célkitűzéseit.

Ha visszatekintesz az elmúlt évre, hogy látod, sikerült elérned azokat a szakmai célokat, amelyeket kitűztél a 2020/2021-es tanévre?

Sajnos a pandémia nagyban befolyásolta az általam kitűzött összes cél megvalósulását, de a körülmények ellenére nem panaszkodhatom. Több minden realizálódott az előre eltervezett dolgok közül (mind a magánéletemben, mind a munkában), a többi nyélbeütése pedig az elkövetkező időszak feladata lesz.

Dékán Úrtól elhangzott a méltatásban a nevelés fontossága, amely egyre nagyobb kihívások elé állítja a pedagógusokat, illetve az oktatókat. Te hogyan próbálod nevelni a hallgatókat, illetve mivel tudod őket motiválni, hogy minél jobban teljesítsenek a tanulmányaik során?

Véleményem szerint a pedagógus feladata az értékteremtés és mintaadás, valamint a „kapuk kinyitása”, iránymutatás. A tárgyi tudás átadásán túl fontos a képességfejlesztés, a nevelés és a motiválás, valamint a diákokhoz fűződő  jellegzetes viszony kialakítása. A legtöbb hallgató esetében fontos az önbecsülés és önbizalom erősítése, valamint az, hogy egy olyan elérhető célt sikerüljön kitűznie maga elé (rövid- és hosszútávon), mely pozitív stresszt (ún. eustresszt) okoz számára. Ha ez a cél megvan, akkor következhet az oda vezető út megtervezése, majd megépítése. A háttérben ott vagyok, segítséget nyújtok, tanácsot adok, irányt mutatok. Persze ez kétemberes dolog: kölcsönösen kell, hogy igény jelentkezzen az építkezésre.

Van-e esetleg valami mottód, ami mentén az oktató-nevelő tevékenységedet folytatod, ha igen akkor, hogy szól?

Igen, van. Plutarkhosz szavai: „A gyerek feje nem egy edény, amit meg kell tölteni, hanem egy fáklya, amit lángra kell lobbantani.”

Mentálhigiénés tanácsadóként is számíthatnak rád a hallgatók. Mit tapasztalsz, mennyire nyitottak arra, hogy segítséget kérjenek?

Ahhoz, hogy egy hallgató hozzám forduljon a problémájával, legyen az akár iskolai, akár iskolán kívüli, elengedhetetlen a bizalom megléte. Ennek megalapozása nagy feladat, de ha sikerül, akkor a segítségre szorulók eljutnak a megfelelő segítő szakemberhez. A pandémia alatt több megkeresésem volt, néhányuknak én magam nyújtottam segítséget, néhányukat pedig továbbirányítottam szakember kollégáimhoz.

Nagyon fontos kérdés a vízügyes képzésben is az utánpótlás toborzás. Vannak-e új ötleteid, hogy milyen irányból lehetne megközelíteni az ifjúságot?

A Kar vezetése nagy figyelmet fordít az utánpótlás toborzásra. Számos, a középiskolás korosztályt is megszólító kari rendezvényen, nyílt napon és szemléletformáló előadáson vagyunk túl és tervezzük a jövő tanévre is. Partneriskoláinkkal, vízügyi szervezetekkel szorosan együttműködve azon dolgozunk, hogy a szakma fontosságát hangsúlyozzuk, a Kar képzési kínálatát bemutassuk és ízelítőt nyújtsunk arról, hogy milyen élményekkel lehet gazdagodni a tanulmányi idő alatt. A korábbiakban megszokottaktól kissé eltérő módon lehet a mai kor ifjúságát megközelíteni. Alkalmazkodni kell a gyorsan változó online tér és annak a kultúrát változtató hatásaihoz.

Bizonyára van még szakmai célkitűzésed.  Mi az, amit a közeljövőben szeretnél elérni?

Számos célom van. Ezek közül néhányat emelnék ki: szeretném, hogyha az Egyetemen, így Karunkon is megvalósulna a Kreatív Tanulás Program keretében számos innovatív fejlesztés, ideértve az oktatók módszertani repertoárjának megújítását is. De nagyon fontosnak tartom a hallgatók szakmai életbe való aktívabb bekapcsolását is, a tehetséggondozás folytatását. 2023-ban az NKE Víztudományi Kar ad otthont az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciójának, ahol szeretném, ha a hallgatóink közül minél többen, színvonalas TDK dolgozattal képviselnék a Kart.

Gratulálunk az elismeréshez és további szakmai sikereket kívánunk!


Címkék: elismerés