Három lengyel vendégkutató érkezett a Víztudományi Karra

Három vendégkutató-oktató érkezett Lengyelországból, akik néhány hónapig a Víztudományi Karon dolgoznak egy európai ösztöndíjnak köszönhetően. 

Mindhárman a Krakkói Agrártudományi Egyetem Környezetmérnöki és Geodéziai Kar Vízmérnöki és Geotechnikai Tanszékének oktatói. A Víztudományi Kar és a Krakkói Agrártudományi Egyetem már korábban is együttműködött. 

Andrzej Strużyński, PhD, adjunktus szakterülete a folyók természetközeli szabályozása és a folyóvölgyek újjáélesztése, a lefolyási folyamatok vizsgálata, a hordalékszállítás, a meder stabilitásának meghatározása, a hordalék jellemzői, valamint az áramlás modellezése a folyókban és patakokban. 

Maciej Wyrębek, PhD, adjunktus speciális szakterülete a hallépcsőkhöz kötődik. Kutatási munkája a folyók 1D és 2D numerikus modellezése, a halátjárók helyszíni és laboratóriumi vizsgálata és elemzése, az árvízvédelmi gátak és gátszakadások, árvízkockázati hatások numerikus modellezése és a hordalékszállítás.

Marek Tarnawsky, PhD, tanársegéd eddigi kutatásai során a kis víztározók fenéküledékeinek jellemzésével foglalkozott a legtöbbet. Tudományos érdeklődése a folyók és a víztározók hordalékszállításának és üledékképzésnek, valamint a kis víztározók feliszapolódásának kérdéseire fókuszál, különös hangsúlyt fektetve a tározók üledékének fiziko-kémiai, kémiai, ökotoxikológiai, reológiai és ülepedési tulajdonságaira.

Mindhárman Dr. Tamás Enikő Anna témavezetésével fognak kutatásokat végezni, természetesen a kar kutatóival-oktatóival, főképp a Területi Vízgazdálkodási Tanszék munkatársaival közösen. A VTK nemzetközi hallgatóinak oktatásába is be fognak kapcsolódni.

A lengyel kollégák az oktatási épület 312 és 314/1 szobáiban rendezkedtek be.